Vlaamse ministerraad keurt voorkeursbesluit voor Nood-Zuidverbinding goed, werken aan ondertunneling starten in 2026

Het definitieve voorkeursbesluit voor het tracé van de Noord-Zuidverbinding is op de Vlaamse ministerraad goedgekeurd. Eerst moet het nog gepubliceerd woren in het Staatsblad en dan kunnen de werken beginnen. Voor de start van de werken voor de ondertunneling zelf wordt gemikt op 2026.

"Nu het besluit definitief is goedgekeurd, kunnen we beginnen aan de uitwerkingsfase", begint Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). "We gaan nu werken aan een definitief projectbesluit zodat we zo snel mogelijk de eerste schop in de grond kunnen steken." 

Na de zomer starten al de werken voor de betere ontsluiting van het bedrijventerrein Centrum-Zuid en voor de aansluiting van het verkeer op de E314 en op het fietssnelwegennetwerk.

Het plan is om in 2026 te starten met de ondertunneling zelf. "Voor een vlottere doorstroming komen er 2 grote tunnels op de Grote Baan in het centrum van Houthalen en in Helchteren", gaat Peeters verder. "Er komt in het midden een vrije busbaan voor hoogwaardig openbaar vervoer en er wordt ingezet op verkeersveiligheid. Een vlottere verbinding tussen het noorden en het midden van Limburg, daar wachten we nu al 50 jaar op."

Onteigening

Voor de aanleg van de tunnels moeten zo'n 150 gebouwen onteigend worden, zowel woningen als handelspanden. Daarvoor wordt een begeleidingsproject opgezet. "Tot de zomer kunnen inwoners vrijwillig aangeven een deel van hun woning of perceel af te staan", benadrukt burgemeester van Houthalen-Helchteren, Alain Yzermans (Vooruit). "Maar we blijven er ook daarna over waken om iedereen de juiste zorg en opvolging te geven."

Samenspraak

"We blijven inzetten op de cocreatie en de samenspraak met de omwonenden", zegt ook minister Peeters. 

"Het feit dat er weinig bezwaren of opmerkingen binnenkwamen, wil ook zeggen dat er een enorm draagvlak is voor de oplossing voor de Noord-Zuidverbinding. De bezwaren die er wel waren, worden van dichtbij bekeken en daar wordt maximaal aan tegemoetgekomen", sluit Peeters af. 

Meest gelezen