Getty Images

Wetteren vraagt inwoners om openbaar groen mee te onderhouden

Wetteren wil dat haar inwoners meer begaan zijn met het groen in hun buurt en roept hen op om een stukje openbaar groen te onderhouden. Dat kan als individu of als vereniging. "De vrijwilligers moeten wel beloven om geen pesticiden te gebruiken", zegt schepen Katrien Claus (CD&V).

Het Wetterse stadsbestuur doet een opvallende oproep naar haar inwoners. "We zoeken mensen die willen instaan voor het onderhoud van een stukje openbaar groen", zegt schepen Katrien Claus (CD&V). "En met onderhoud bedoelen we onder meer taakjes zoals het wieden van onkruid, het verwijderen van zwerfvuil en het melden van kapotte of vertrappelde plantjes."

Fierheid

De bedoeling van deze oproep is om burgers meer te betrekken bij onderhoud van het groen in de stad. "Ik denk dat als je inwoners kan engageren om stukjes groen mee te onderhouden, dat je zo ook inspeelt op de fierheid van hen om alles proper te houden."

"We zullen er uiteraard voor zorgen dat inwoners die zich engageren het nodige materiaal krijgen om klusjes uit te voeren", gaat Claus verder. "Zo voorzien we waarin ze zwerfvuil kunnen onderbrengen. Verder reiken we ook zakken aan om natuurlijk afval in te kunnen deponeren." De vrijwilligers krijgen ook een cadeaubon die ze kunnen spenderen bij plaatselijke handelaars.

Meest gelezen