Wikipedia/JH-man

Boerderij van Abdij Averbode dreigt te moeten sluiten door stikstofdecreet: “Nochtans maatregelen genomen"

Het melkveebedrijf van de Abdij van Averbode, bij Scherpenheuvel-Zichem, dreigt te moeten sluiten door het nieuwe stikstofdecreet. De boerderij kreeg een code rood van de Vlaamse overheid en zou de activiteiten tegen 2025 moeten stopzetten. “Nochtans hebben we al heel wat maatregelen genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen”, reageert abt Marc Fierens zwaar ontgoocheld.

De Abdij van Averbode bestaat sinds kort 900 jaar. Ook het melkveebedrijf van de abdij bestaat al even lang. Daar wordt onder andere abdijkaas en roomijs gemaakt. Maar aan de rijke geschiedenis dreigt een einde te komen. De abdijboerderij heeft een brief van de Vlaamse overheid ontvangen, waarin staat dat haar activiteiten tegen ten laatste 2025 stopgezet zullen moeten worden vanwege het nieuwe stikstofdecreet.

“Dat was heel hard schrikken”, zegt abt Marc Fierens. “We wisten uiteraard dat dat stikstofdecreet er was en dat dat gevolgen zou hebben voor vele bedrijven, vooral die met code rood. Maar wij hebben nog nooit code rood gekregen. In 2014 kregen we code oranje. Het jaar erop hebben we onze boerderij helemaal vernieuwd met vooral de nadruk op het dierencomfort, maar ook de vermindering van de stikstofuitstoot. We hebben toen een milieuvergunning gekregen, dat was toen in orde. Daarom is het nu wel schrikken dat we meer dan 50 procent stikstofuitstoot zouden hebben.”

Bekijk het verslag uit "Het journaal":

Videospeler inladen...

Wat is het stikstofdecreet?

Stikstof is een geur- en kleurloos gas in de lucht dat niet schadelijk is voor mens of milieu, maar in combinatie met bepaalde andere stoffen wordt het wel schadelijk. Bij verbrandingsprocessen bijvoorbeeld, in het verkeer of in de industrie of in de landbouw komt via de mest van dieren ammoniak vrij.

Om de uitstoot van stikstof tegen te gaan is er het stikstofdecreet. De Vlaamse overheid bepaalt hoeveel stikstof de industrie of landbouw mag uitstoten en geeft codes van groen tot rood. Zit een bedrijf daarboven, dan moet het maatregelen nemen of mogelijk sluiten.

Bezwaar

Het melkveebedrijf heeft alvast bezwaar ingediend. “We hebben destijds al maatregelen genomen om de uitstoot te verminderen, maar daarnaast hebben we nog extra maatregelen genomen die door de overheid worden gestimuleerd. Zo hebben we een ecovloer met kleppen gelegd, zodat de mest van de dieren snel in de kelder met mest valt en weinig kans heeft om uitstoot te vormen. Er is ook bedruppeling van die vloer, zodat de mest nog sneller naar de put gaat. Daarnaast is er een zeer goede ventilatie en de dieren kunnen ook op de weide, dat geeft ook minder uitstoot”, aldus de abt.

De sluiting zou niet enkel een financieel verlies zijn, maar een verlies voor heel het leven op de abdij
Abt Marc Fierens

Als de boerderij zou sluiten, zou dat toch een grote impact hebben zegt abt Marc Fierens nog. "We hebben toch een groot bedrag geïnvesteerd, zo'n 2,5 miljoen euro, voor de vernieuwing en optimalisering van de boerderij. Dat zou een heel groot financieel verlies betekenen. Maar het zou de abdij ook minder levend maken, want de boerderij maakt al 900 jaar deel uit van het leven op de abdij. Als dat zou wegvallen, dan is dat een stuk geestelijk leven en verbondenheid dat wegvalt." 

Meest gelezen