BELGA

Geen bloedverwanten zoals De Gucht of De Croo meer in partijbestuur Open VLD onder druk van jongerenafdeling

Bij Open VLD zullen bloedverwanten binnenkort niet meer samen in het partijbestuur mogen zitten als stemgerechtigde leden. Het gaat om een voorstel van Jong VLD dat gisteren is goedgekeurd geraakt op het partijcongres.

Op dit moment komen 6 van de 28 stemgerechtigde leden in het partijbestuur uit drie families: het gaat om Herman en Alexander De Croo, Patrick en Frank Dewael, en Karel en Jean-Jacques De Gucht. "Dat is te veel en niet gezond", zegt Philippe Nys, voorzitter van Jong VLD. "Net als in de gemeenteraad kan er op die manier soms een vermenging ontstaan van bepaalde perspectieven die niet samenvallen met het algemene partijbelang. Het leek ons niet slecht om de regels die bestaan voor de gemeenteraad, door te trekken naar het partijbestuur."

Op die manier willen we machtsconcentratie tegengaan en ruimte geven aan andere profielen

Philippe Nys, voorzitter Jong VLD

Daarom heeft  de jongerenafdeling van de liberale partij gisteravond een amendement ingediend om bloedverwantschap bij de stemgerechtigde leden in het partijbestuur onmogelijk te maken. "Op die manier willen we machtsconcentratie tegengaan en ruimte geven aan andere profielen", zegt Nys.

De jongeren waren massaal aanwezig op het partijcongres om dit voorstel door te duwen. Bij de families De Croo, Dewael en De Gucht moet de vader of de zoon nog niet meteen vertrekken. De maatregel is pas van kracht na de volgende bestuursverkiezingen in 2024. Bloedverwanten kunnen dan nog samen kandidaat zijn bij de bestuursverkiezingen, maar ze zullen niet meer samen als stemgerechtigde leden in het bestuur kunnen zitten.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert besprak de nieuwe regel tijdens het ontbijtgesprek met Michaël Van Droogenbroeck:

Videospeler inladen...

"Geen revolte"

"Dit is geen revolte tegen bepaalde families of personen", verduidelijkt Nys. "We zijn in 1992 gestart met de partij van de burger, een partij die van onderuit is opgebouwd en dat is vandaag volgens ons niet meer het geval. Dat één op de vijf stemgerechtigde leden uit drie families komt, creëert ook de perceptie dat we de meritocratische principes (het idee dat de positie van elk individu gebaseerd is op verdiensten) die wij huldigen, niet altijd zelf in de praktijk brengen."

"Ik denk dat de hoofdboodschap van onze jongeren is dat we de partij moeten verjongen en vernieuwen", zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. "Het was geen frustrerende avond. Er blijft veel respect voor mensen met anciënniteit in onze partij. Maar we moeten ook nieuwe mensen kansen geven."

Meest gelezen