Radio 2

Archeologen speuren naar oorsprong van Roeselare in historisch centrum van de stad

Archeologen onderzoeken de pas gesloopte stadssite in het historisch centrum van de stad. Ze proberen aan de hand van de gevonden data meer te weten te komen over het ontstaan en de bewoners van Roeselare sinds het jaar 800. Het stuk grond dat onderzocht wordt, ligt net achter het huidige stadhuis, pal in het historische hart van de stad. “Het is een unieke site waar een heel vat aan verhalen in de bodem ligt waarmee we  de stadsgeschiedenis kunnen herschrijven”, zegt Willem Hantson, archeoloog bij de IOE RADAR.

De archeologen hebben tot 6 mei de tijd om de grond van de stadssite te door te zoeken. “Drie weken om zo’n groot gebied rijk aan archeologische gegevens te onderzoeken, is eigenlijk zeer krap”, zegt archeoloog Willem Hantson. “Maar gelukkig beschikken we over nieuwe digitale middelen en technieken om data en gegevens te verzamelen. Het zal dan nog minstens twee jaar duren vooraleer we alles hebben verwerkt. De proefputten die in februari werden gegraven, wijzen alvast op een schat aan informatie die nog in de bodem zit.”

Site van goudwaarde

Romeinse schatten of potjes met gouden munten verwachten de archeologen niet meteen op deze plek. “Maar vergis je niet, deze site is van goudwaarde voor het historische onderzoek. Gelegen tussen de Grote Markt, de Botermarkt en de Sint-Michielskerk zitten we hier echt in het historisch hart van de stad. De site is al eeuwenlang bebouwd, maar dat is eigenlijk ons geluk. Nu de gebouwen werden gesloopt en ook de bodemplaten worden verwijderd, verbreken we de zegels naar het verleden. Tussen de kelders van de oude gebouwen, vonden we nog een bodem opgebouwd uit verschillende onaangeroerde archeologische lagen. Maar ook beer- en waterputten met allerlei organisch, afval- en ander materiaal. Zo’n plekken bevatten enorm veel informatie over de geschiedenis van de stad en de inwoners.”

Deze site is van goudwaarde voor het historisch onderzoek

Willem Hantson, archeoloog

Roeselaarse geschiedenis bijschaven

De eerste sporen van Roeselare dateren uit de 9de eeuw. Een eeuw later ontving Roeselare marktrechten, toen al op dinsdag, en in de 13de eeuw mocht Roeselare zich een stad noemen. "Uit de 12de eeuw werden al heel wat vondsten gedaan waarmee we de stadsgeschiedenis hebben kunnen schrijven. Maar nu kunnen we een vat met nieuwe, bijkomende gegevens openen die ons zullen leren hoe het stadscentrum er precies uitzag vroeger: wie woonde hier, wat de bewoners aten, hoe ze aan de kost kwamen, welke ambachtelijke of huishoudelijke activiteiten hier plaatsvonden..."

Willem Hantson, archeoloog bij Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst van Midden-West-Vlaanderen.
Radio 2

Kijkgaten langs de archeologische site

Langs de bouwwerf zijn enkele canvassen geplaatst met kijkgaten waardoor je de archeologen aan het werk kan zien. Op de canvassen staat ook een QR-code waarmee je het laatste nieuws rond de opgravingen kan bekijken. "Met de opgravingen wordt volop de erfgoedkaart getrokken", zegt schepen van Stadsontwikkeling Nathalie Muylle (CD&V). 

"Het historisch erfgoed en belfort worden in ere hersteld en geïntegreerd in de nieuwbouw die wordt opgetrokken. Een paar erfgoedgevels worden bewaard om deel uit te maken van het nieuwe complex. Op de plaats waar de gesloopte gebouwen stonden, komt een nieuw, duurzaam stadhuis. Wat er tijdens het archeologisch onderzoek wordt gevonden, kan een plaatsje krijgen in het nieuwe complex”, aldus Muylle.

Radio 2

Meest gelezen