Gebroeders Van Eyck ("Het lam gods") kwamen uit Bergeijk en niet uit Maaseik, zegt historicus in Nederland

Volgens de Nederlandse historicus dr. Lucas Van Dijck kwamen de schilders Jan en Hubert Van Eyck niet uit Maaseik, maar uit Bergeijk, net over de grens. Van Dijck maakte een jarenlange studie en hij schreef ook een boek over de schilders van "Het lam gods".

Jan en Hubert Van Eyck, van wie tot nu werd aangenomen ze aan het eind van de 14e eeuw geboren werden in Maaseik, waren in werkelijkheid afkomstig van Bergeijk, vlak over de grens boven Lommel. Dat beweert de Nederlandse historicus dr. Lucas Van Dijck, die na jarenlange studie een boek over de Van Eycks heeft geschreven. 

Volgens hem veranderden de schilderende broers na hun vertrek hun naam in Van Eyck om die te kunnen gebruiken als kunstenaarsnaam. Maar eigenlijk zouden ze Jan en Hubert Bac van Broechoven hebben geheten. De negen kinderen van Jan Van Eyck en de vier van Hubert noemden zich ook Bac of Bacx. De familie woonde in het kasteeltje Portync in Bergeijk, gelegen aan het Eijckereinde.

Enkele geschriften uit de 16e eeuw, ruim een eeuw na de dood van de Van Eycks opgemaakt, bevestigden nochtans de veronderstelling dat Maaseik de geboorteplaats was van de schilderende broers. Eén van de bronnen die Maaseik als geboortestad vermelden is het 'Het schilderboeck' van Karel van Mander

De hypothese werd verder door secundaire elementen ondersteund die haar toch een grote geloofwaardigheid verleenden zoals studies die eenzijdig wezen naar een Maaslands dialect. In 2012 werd nog naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van het standbeeld van de gebroeders Van Eyck op de Markt in Maaseik een bier gebrouwen ter ere van de beroemdste Maaseikenaars.

"We waren niet meteen verrast door het werk van Van Dijck, hij heeft ons ook daarover al gecontacteerd en geïnformeerd", zegt schepen van cultuur Myriam Giebens (Pro3680). "We zullen het ook laten nalezen door enkele deskundigen uit Maaseik die de oorsprong van de gebroeders Van Eyck al jaren onderzoeken. We hebben verder ook nog goede contacten met professor Dumolyn van de Universiteit van Gent die er ook mee bezig is. Het zal dus bekeken worden, maar wij zijn er nog altijd van overtuigd dat de gebroeders Van Eyck uit Maaseik afkomstig zijn.”

Ook de Kempense gemeente Arendonk in het oude hertogdom Brabant wierp zich op als alternatieve geboorteplaats van de Van Eycks, maar geen enkele recente kunsthistorische publicatie hechtte geloof aan deze hypothese.

De mensen in Maaseik vinden het prima dat de broers van Maaseik zijn, en zijn niet meteen van plan om dat idee zomaar op te geven.

Meest gelezen