Steeds meer kinderen met extra noden in de klas, "maar kinderen krijgen te snel een label"

Het aantal kinderen dat extra ondersteuning krijgt in de klas, is fel gestegen. Vorig schooljaar kregen 18.778 kinderen een diagnose, die leidt tot hulp op school. Dat is een stijging met 20 procent tegenover twee jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, waarover Het Nieuwsblad schrijft. "Kinderen krijgen te snel een label", klinkt het in de onderwijssector. 

Als scholen kinderen met extra noden willen ondersteunen in de klas, dan krijgen ze extra middelen als er een officiële diagnose gesteld is. Vorig schooljaar kregen 18.778 kinderen zo'n diagnose. Dat zijn er 20 procent meer dan twee jaar daarvoor. De meeste van hen (5.386) hebben een autismespectrumstoornis, gevolgd door kinderen met gedragsstoornissen (4.278). 

Die labels hebben scholen dus nodig om kinderen extra ondersteuning in de klas te kunnen geven. "Maar dat systeem van financiering leidt tot te veel labels", zegt Stefan Grielens van het CLB. "Je ziet dat ook in andere landen. Als een label nodig is om ondersteuning te krijgen, dan stijgt het aantal diagnoses en is er dus sprake van een aanzuigeffect."

Door het systeem van financiering kleven we te snel labels op kinderen

Stefan Grielens, directeur Vrije CLB's

Of er door dat zogenoemde aanzuigeffect ook onterechte diagnoses gesteld worden bij kinderen, is moeilijk te zeggen. Maar niet elk kind heeft een label nodig om geholpen te worden, klinkt het. De CLB's pleiten daarom voor een verschuiving van de middelen. "Er zijn 4 à 500 CLB-medewerkers fulltime bezig met diagnoses te stellen, het schrijven van verslagen, etc.", verduidelijkt Grielens. "Dat zijn middelen die je beter kan inzetten om in de klas te gaan ondersteunen en oplossingen te zoeken voor de situatie escaleert."

Beluister hier het interview in "De ochtend"met directeur van de Vrije CLB's Stefan Grielens:

Katholieke koepel vreest nog meer labels

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) vreest dat het aantal diagnoses in de toekomst nog gaat toenemen, en dus nog meer labels. Op dit moment wordt het onderwijs voor 30 procent gefinancierd op basis van het aantal attesten met diagnoses die gesteld worden. In het nieuwe leersteundecreet dat er binnenkort komt, zou dat opgetrokken worden naar 40 procent. 

BEKIJK - Topman Lieven Boeve verwacht zich in de toekomst aan nog meer labels.

Videospeler inladen...

"Dat betekent dat er nog meer druk komt om nog meer attesten op te stellen", zegt topman Lieven Boeve. "Met het gevolg dat er alleen nog ondersteuning gegeven wordt aan mensen die zo'n attest hebben. Dat is voor ons het basisprobleem, want voor ons verdienen alle leerlingen, met of zonder attest, de juiste ondersteuning."

Minister Weyts belooft een oplossing

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is zich bewust van het feit dat er  steeds vaker labels op kinderen gekleefd worden. Maar volgens hem moet het nieuwe leersteundecreet dat net oplossen. 

Het systeem heeft geleid tot overdiagnoses en dat moeten we aanpakken

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

"Het systeem zoals we het tot nu kenden -met het M-decreet- is volgens mij te ver doorgeslagen", zegt Weyts. "Dat heeft geleid tot overdiagnoses en dat moeten we aanpakken. In de eerste plaats door de basiszorg te versterken, zodat kinderen beter begeleid kunnen worden in de school en ze niet gelabeld hoeven te worden. Daarnaast willen we scholen responsabiliseren om niet te veel diagnoses te stellen. Maar als objectief wordt vastgesteld, dat een kind extra noden heeft, dan zorgen we voor extra financiële middelen en ondersteuning voor die scholen. Dat lijkt me evident."

Meest gelezen