Federale regering organiseert nationale brainstorm over mogelijke hervorming van België

De federale regering start een brede burgerbevraging over een mogelijke hervorming van het land en over de werking van de democratie. De bevraging duurt zes weken en al wie ouder is dan 16 jaar kan eraan deelnemen. 

Hoe moet onze toekomstige staatsstructuur eruitzien? Wie zou welke bevoegdheden moeten hebben? Welke rol wil de burger zelf? De federale regering wil voor deze belangrijke thema’s in een toekomstige staatshervorming graag rekening houden met de mening en ideeën van de burgers, het middenveld, de academische wereld en lokale overheden.

De federale regering wil tegen het einde van de legislatuur, in 2024, een staatshervorming voorbereiden. Het echte politieke werk zal zich dus pas ten vroegste na de volgende verkiezingen afspelen. De burgerbevraging komt dan ook niet in de plaats van de klassieke partijpolitieke onderhandelingen, maar het is een voorbereiding.

"Het is de bedoeling om in een soort van nationale brainstorm ideeën te verzamelen, aanbevelingen te krijgen, suggesties te krijgen van zowel burgers, maar ook van andere groepen om ervoor te zorgen dat al die ideeën en suggesties kunnen bijdragen aan de beeldvorming over de toekomst van ons land,  zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. 

Op de site eenlandvoordetoekomst.be staan open vragen. Bijvoorbeeld moet er meer of minder geregionaliseerd worden? Welke regering krijgt het laatste woord bij crisissen, maar ook wat moet er met de senaat gebeuren, hoe moeten de partijen gefinancierd worden en hoe kan er sneller een regering gevormd worden? 

Het gaat ook over verkiezingen. Moeten die bijvoorbeeld op dezelfde dag plaatsvinden. Wat met voorkeurstemmen, kieskringen en de partijfinanciering?

Academici zullen op basis van de bevraging een rapport maken. Ook komen er gelote burgerpanels die met parlementsleden gaan debatteren. Dit moet extra ideeën opbrengen voor een hervorming van de democratie en de staat. 

"Weggegooid geld"

Oppositiepartij N-VA vindt de burgerbevraging van de federale regering over de Belgische staatsstructuur "weggegooid geld". "Deze burgerbevraging lijkt vooral tot gevolg te kunnen hebben dat het draagvlak voor burgerbevragingen wordt ondergraven", zegt Kamerlid Sander Loones.

"De hele oefening kost 2,1 miljoen euro en de regering geeft zelf al aan dat ze zich niet gebonden voelt door de mogelijke uitslag en legt zich nu al neer bij het feit dat de resultaten niet representatief zullen zijn. (...) Waarom zou u dan nog de moeite doen om deel te nemen? Zeer motiverend is dit allemaal toch niet", zegt Loones.Hij betreurt ook dat kwesties die al in het regeerakkoord zijn beslist geen deel uitmaken van de bevraging.

Meest gelezen