Tereos Aalst dreigt in brief aan buurtbewoners met schadevergoedingen na kritische posts op sociale media  

In Aalst hebben 3 buurtbewoners een brief gekregen van de Tereos-fabriek nadat er op sociale media kritische boodschappen over het bedrijf verschenen. Volgens Tereos zijn de posts imagoschade. Het bedrijf dreigt met schadevergoedingen. De buurtbewoners beweren niets met de posts te maken te hebben.  

In Aalst hebben enkele buurtbewoners van Tereos een aangetekende brief van een advocatenkantoor ontvangen waarin ze in gebreke worden gesteld omdat ze het bedrijf “imagoschade berokkenen”. Volgens glucose- en zetmeelfabriek Tereos zouden de drie verantwoordelijk zijn voor belastende posts op sociale media van actiegroep Terexit. Die wil de multinational weg uit het centrum van Aalst en geeft regelmatig kritiek op het bedrijf via sociale media en affiches.

Beschuldiging "greenwashing" valt zwaar

“Wij worden geïnformeerd dat u een actief lid bent van het collectief Terexit Aalst dat al verschillende jaren actie voert tegen de aanwezigheid van Tereos in het centrum van Aalst", staat in de brief. "Op sociale media worden regelmatig onterechte en misleidende affiches, tekeningen en berichten gepost die de reputatie van Tereos onterecht schaden en verder gaan dan hetgeen aanvaard kan worden.” Onder meer een beschuldiging van greenwashing of het zich onterecht toe-eigenen van het label van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid moest volgens de advocaten meteen verwijderd worden. 

“Tereos stelt u dan ook in gebreke om het plaatsen van dergelijke posts, affiches en posters en het doen van dergelijke uitlatingen op haar sociale netwerken en in de pers onmiddellijk te staken. Indien Terexit niet positief reageert, zal Tereos gerechtelijke stappen ondernemen tegen u om met een schadevergoeding te eisen. Het spreekt voor zich dat het opstarten van een dergelijke procedure bijkomende kosten meebrengt.” 

De logica waarmee de "medeverantwoordelijken" door het kantoor zijn aangeduid om de schuldigen aan te duiden, roept vragen op. Want hoewel Terexit anoniem in de media komt, zijn de namen van de leden ervan al meermaals verschenen. Zij kregen echter geen brief. 

Post intussen verwijderd

“Tereos heeft zeker zijn buren niet aangeschreven, we zijn net voorstander van een open communicatie en proberen altijd rechtstreeks in dialoog te gaan met de mensen die een probleem of mogelijke hinder te melden hebben”, reageert Tereos-woordvoerster Gerdi De Kimpe. “We hebben een meldpunt, tereosaalst.be, en de portier is 24 op 24 beschikbaar. Naar aanleiding van een Instagram-post die deontologisch niet oké was en het imago van ons bedrijf, onze medewerkers en klanten schaadde, hebben wij een advocatenbureau gevraagd om alles in het werk te stellen om deze post te verwijderen. Gezien er geen verantwoordelijke uitgever vermeld werd, zijn er drie mensen aangeschreven die op basis van rechtvaardige vermoedens gelinkt konden worden aan de post en is er gevraagd de post te verwijderen. Dit is ondertussen ook gebeurd.”

We mogen toch melding maken van geurhinder als onze was stinkt? 

anonieme buur die Tereos-brief kreeg

Maar de hele uitleg is volgens de ontvangers van de brief verre van voldoende. “Wij zijn helemaal geen lid van Terexit”, zegt een van de buren verbolgen. “Sterker nog, wij communiceren ook met Tereos over de geurhinder en dergelijke. Uiteraard staan wij in communicatie met de buren, maar wij hebben geen actieve rol in Terexit. Ik vraag me af wat die rechtvaardige vermoedens dan wel zijn? Omdat Tereos tot voor zeer kort geen duidelijk — nochtans verplicht —  meldpunt voor hinder had, hebben wij wel een officiële klacht ingediend bij de provincie en de stad via een pagina die door Terexit werd opgericht en waar we onze gegevens moesten achterlaten. Komen zij zo aan onze naam, of omdat we bezwaar indienden tegen een verdere uitbreiding van het bedrijf? Dit is kantje-boordje op vlak van privacy. We hebben toch wel het recht om melding te maken van geurhinder als onze was ernaar stinkt en onze gasten zich bijna keren als ze in Aalst toekomen? Zo’n brief komt serieus binnen en is voor ons als intimidatie overgekomen.”

Meest gelezen