Gouverneur Jan Spooren

Provincie Vlaams-Brabant was niet op de hoogte van fusiegesprekken tussen Boortmeerbeek en Mechelen

De gouverneur en de deputatie van Vlaams-Brabant wisten niet dat er fusiegesprekken aan de gang waren tussen Boortmeerbeek en Mechelen. Dat heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren vandaag tijdens de provincieraad gezegd. Het is niet verplicht om de provincie daarvan op de hoogte te brengen maar het zou wel fijn geweest zijn, vindt de gouverneur. 

De mogelijke fusie tussen Boortmeerbeek en Mechelen beroert al een hele week de gemoederen. De fusie kwam vandaag ook ter sprake op de provincieraad van Vlaams-Brabant. Raadslid Louis Tobback (Vooruit) vroeg zich af of de provincie op de hoogte was van de gesprekken tussen de twee besturen. "Een fusie zou een amputatie van de provincie betekenen", stelde Tobback. "Dit zou ook een kwalijk precedent kunnen scheppen voor de toekomst. Wat als pakweg Geetbets morgen beslist om met Sint-Truiden samen te gaan? Heeft dit gevolgen voor de provinciale kieskring?"

Niet-bindend advies

Gouverneur Jan Spooren liet verstaan dat noch hij, noch een ander lid van de deputatie geïnformeerd of geraadpleegd werd over de zaak. "Er is ook geen verplichting daartoe. Of het wenselijk is, is een andere vraag", aldus Spooren. Het provinciedecreet schrijft voor dat als er twee gemeentes die in een andere provincie liggen een finale beslissing nemen over een fusie, de provincieraad een advies moet geven, maar dat is een niet-bindend advies. Omdat er nog geen definitieve beslissing is genomen over de fusie, is dat dus voorlopig niet aan de orde voor Boortmeerbeek en Mechelen.

Het voorstel om een referendum te organiseren over de fusie, werd gisteren op de gemeenteraad van Boortmeerbeek weggestemd. De fusie lijkt nu van tafel geveegd, al komt er in Boortmeerbeek wel een gemeenteraadscommissie die eventuele stappen rond fusies met een of meerdere gemeentes moet onderzoeken.

Meest gelezen