UHasselt

UHasselt treedt toe tot Europees netwerk van universiteiten: samenwerken rond duurzaamheid

Een unicum voor Vlaanderen: vanaf vandaag maakt de UHasselt deel uit van EURECA-PRO, een Europees netwerk van 8 universiteiten in 7 verschillende landen. Samen willen ze het Europese aanspreekpunt worden rond duurzaamheid, op het vlak van consumptie en productie. 

EURECA-PRO valt onder het European Universities Initiative van de Europese Commissie, opgestart naar een idee van de Franse president Emmanuel Macron. Europa maakte in totaal 1,1 miljard euro vrij om Europese universiteiten te laten samenwerken rond een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De UHasselt koos voor doelstelling 12: het verzekeren van duurzame consumptie- en productiegoederen.

“De doelstelling van EURECA-PRO past perfect binnen de beleidsthema’s waar UHasselt op inzet", vertelt rector Bernard Vanheusden van de UHasselt. "En dat zijn duurzaamheid, inclusiviteit, levenslang leren en internationalisering.”

We hopen hiermee brain drain tegen te gaan en brain gain te stimuleren

Bernard Vanheusden, Rector, Prof. Dr. UHasselt

Eén grote Europese universiteit

Studenten moeten in de toekomst zonder beperkingen lessen kunnen volgen bij alle onderwijsinstellingen die in de alliantie gestapt zijn. Op die manier kunnen ze internationale ervaringen opdoen en kennismaken met de specifieke expertises van de verschillende universiteiten. Met iedere partner worden er nu Erasmus overeenkomsten afgesloten.

“De toetreding van UHasselt en vorming van één Europese universiteit is een prestige kenmerk als je weet dat er maar 5 procent van alle Europese universiteiten zijn betrokken. We zijn ontzettend tevreden om tot zo een netwerk te mogen behoren en te kunnen samenbouwen met andere universiteiten uit Europese lidstaten zoals Oostenrijk, Griekenland, Duitsland, Roemenië en Polen”, vertelt Sadia Vancauwenbergh, Dr. Directeur Onderzoek en Internationalisatie UHasselt. “Het is niet alleen een partnership, maar ook een visie, een initiatief rond duurzaamheid waar we voor lange termijn, tot 2040, een engagement voor willen aangaan en zelfs al goals voor hebben voor opgezet.”

Een grote uitdaging is de verschillen in wetgeving in elk van deze lidstaten die de samenwerking en samensmelting tot een diploma soms moeilijk maakt, maar het ontbreekt gelukkig niet aan enthousiasme bij de verschillende partners. De Vlaamse regering ondersteunt deze samenwerkingen vanuit het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. UHasselt krijgt 904.000 euro om deze samenwerking te realiseren op initiatief van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V).

“Duurzame ontwikkeling is de uitdaging van de toekomst en deze expertise inbedden in een Europees netwerk is van ontzettend groot belang” besluit Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding (CD&V). Hij sluit af met een Afrikaans gezegde: “Als je alleen wandelt, raak je er sneller. Maar als je samen wandelt, raak je verder.”

Meest gelezen