Burgerbeweging voert actie tegen snelweglawaai in Gent

De burgerbeweging Ademruimte is in Gent samengekomen op de Internationale Dag tegen Lawaai om actie te vragen tegen snelweglawaai. De beweging vraagt onder meer een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur voor personenverkeer.  

In Gent worden heel wat dichtbevolkte woongebieden doorkruist door drukke snelwegen. Zo zorgt het toenemende (vracht)verkeer op de R4, E17 en E40 volgens burgerbeweging Ademruimte voor steeds meer geluidshinder en luchtvervuiling. "Op alle vlakken, zowel fysiek als mentaal, ondervinden buurtbewoners last van de geluidshinder", zegt Dirk Coopman van Ademruimte. "En de stress die de geluidshinder teweegbrengt kan onder meer zorgen voor hartproblemen."

Lagere energiekosten

"We vragen aan minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open VLD) en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om een onmiddellijke invoering van een gecontroleerde snelheidsbeperking in en rond Gent", gaat Coopman verder. "Voor personenverkeer zou dit naar 90 kilometer per uur moeten gaan en voor vrachtverkeer naar 70 kilometer per uur."

Volgens Ademruimte zal die snelheidsvermindering op korte termijn voor minder geluidsoverlast, minder fijn stof en meer verkeersveiligheid zorgen. "Bovendien zorgt de lagere snelheid op de snelwegen voor een lager brandstofverbruik en lagere energiekosten", besluit Dirk Coopman.

Meest gelezen