Radio 2

Vilvoorde laat leegstaande woningen slopen waar krakers zaten

Op de Schaarbeeklei in Vilvoorde is de sloop van een 9-tal woningen gestart. De panden werden de voorbije weken gekraakt door Moldavische vluchtelingen. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) gaf het bevel om de huizen te ontruimen en te slopen.

Het gaat om een 9-tal leegstaande huizen vlakbij de oude Renault-site. De panden zijn eigendom van de Vlaamse Waterweg en zouden volgens Bonte al 5 jaar geleden gesloopt moeten geweest zijn. Begin maart werden er 7 Moldavische vluchtelingen aangetroffen, 2 weken later waren het er al 50.

“Ze verbleven daar in gevaarlijke en erbarmelijke omstandigheden. We hebben er samen met het staatssecretariaat van Asiel en Migratie voor gezorgd dat die mensen op een veilige plek terechtkwamen. Maar tegelijkertijd heb ik ook besloten dat de panden zo snel mogelijk moesten afgebroken worden”, zegt burgemeester Bonte.

Onveilige situatie

Bonte nam de beslissing op basis van een politierapport en een aanvullend verslag over de veiligheid van de huisvesting. “Beide rapporten waren duidelijk dat het onmogelijk was om daar veilig te verblijven. Er was geen elektriciteit of verwarming, dus stookten ze binnen om zich te verwarmen. En dat in het bijzijn van kinderen en baby’s. Ik heb als burgemeester in het kader van de volksgezondheid en de veiligheid besloten om die mensen te herlokaliseren en aan te dringen op de afbraak. Op die manier wou ik vermijden dat er andere mensen in zouden trekken.”

Het was duidelijk dat het onmogelijk was om daar veilig te verblijven

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit)

Nieuw onderdak

Het is intussen een aantal weken geleden dat de mensen vertrokken zijn. “Op dat moment hadden ze opvang in Brussel, via Fedasil. Maar wetende hoe precair hun situatie is, zijn ze daar waarschijnlijk ook al vertrokken. Het is een drastische beslissing. Je zet mensen die het al moeilijk hebben voor een extra probleem. Maar we hebben intensief overleg gehad en we hopen dat ze vandaag comfortabeler leven dan in de situatie waarin ze verbleven”, besluit Bonte.

Afbraak

Nu is een aannemer in opdracht van de Vlaamse Waterweg gestart met de afbraak van de leegstaande woningen. Als alles volgens planning verloopt, zouden de werken de tweede helft van mei klaar moeten zijn. “Na afbraak zal de aannemer een laag teelaarde aanbrengen en de gronden inzaaien. Dit in afwachting van verdere ontwikkeling van de site”, zegt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg.

Meest gelezen