Radio 2

Groen Grimbergen boos na kappen van 52 lindebomen in broedseizoen

In Grimbergen protesteren leden van de partij Groen hevig tegen het kappen van ruim 50 lindebomen langs de Veldkantstraat. De kap gebeurde in volle broedseizoen en dat mag niet, zegt Groen. Volgens het gemeentebestuur is er eerst gekeken of er zich nesten in de bomen bevonden.

"We voelen ons bedrogen en voor schut gezet", zegt gemeenteraadslid voor Groen Eddie Boelens. "Afgelopen donderdag hebben we tijdens de gemeenteraad de meerderheid nog eens herinnerd aan haar eigen reglement, dat het kappen van bomen verbiedt van half maart tot half augustus.  Een dag later begon een aannemer met het rooien van de bomen in de Veldkantstraat. De vogelnesten lagen op de grond", aldus een boze Boelens.

Controle

Volgens Milieuschepen Chantal Lauwers (Vernieuwing) neemt Groen een loopje met de waarheid. "Er kan wel degelijk gekapt worden in deze periode, mits de betrokken bomen nagekeken worden op de aanwezigheid van nesten. Dat stond ook zo in de kapvergunning. Wij gaan ervan uit dat de aannemers waar we mee werken ook die vergunning lezen en voldoen aan alle voorschriften. Het is niet doenbaar om bij elk werk iemand van de gemeente te sturen om alles te controleren", aldus de schepen.

Zeker weten?

De vraag of de aannemer die controle heeft gedaan blijft voorlopig onbeantwoord. Schepen Lauwers was zelf verrast door de snelheid waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd: "We dachten dat die werken meerdere dagen gingen in beslag nemen. Tot onze verbazing was de kap echter op quasi één dag voltooid en viel er dus ook weinig te controleren. Wij gaan de aannemer vragen of hij de bomen op nesten heeft gecontroleerd. Als die aannemer zegt dat hij dat gedaan heeft, valt er wel nog maar weinig tegen in te brengen." Dat erkent Lauwers ook. “We zijn daar wat naïef in geweest. We gaan dit verder bekijken en zien welke conclusies we daaruit kunnen trekken", besluit de schepen.

Meest gelezen