Taskforce vaccinatie raadt verplichte inenting van zorgpersoneel tegen coronavirus op dit moment niet meer aan 

In de huidige context van de corona-epidemie is de taskforce vaccinatie geen voorstander van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Dat staat in een advies. Wel kan een nieuwe opflakkering van de epidemie worden verwacht. Mocht de situatie in dat geval fors verslechteren, zal de taskforce het advies opnieuw tegen het licht houden. "Hier en nu is een verplichting niet het moment, maar we bereiden ons wel voor", reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Over de prikplicht in de zorgsector wordt al maanden gebakkeleid. Vorig jaar raakte de federale regering het eens over het principe van de verplichte vaccinatie voor het personeel. Oorspronkelijk zou de prikplicht op 1 januari ingaan, met een overgangsperiode van drie maanden. Daarna was sprake van een inwerkingtreding op 1 juli, met de mogelijkheid om met die timing te schuiven. Ook daar werd begin vorige maand een mouw aan gepast, waardoor de vaccinatieplicht nu pas wordt toegepast na een beslissing van de ministerraad.  

Overgangsperiode

Het bevoegde wetsontwerp moet nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer. Onder meer de vakbonden in de sector verzetten zich ertegen, en ook de oppositie in het parlement stelt zich de vraag of het nog zo dringend is om de verplichting snel te stemmen. “Bovendien dreigt het personeel dat zich niet wil laten inenten te worden geschorst of ontslagen, terwijl de zorgsector nu al met een personeelstekort kampt”, luidt de kritiek.

Minister van Gezondheidszorg Frank Vandenbroucke (Vooruit) vroeg de taskforce vaccinatie en de hoge gezondheidsraad om advies. "Op dit ogenblik denken we dat het niet proportioneel is om zorgverstrekkers verplicht te vaccineren”, reageert hoofd van de taskforce Dirk Ramaekers. “De epidemie zit op dit ogenblik in dalende lijn, en ook in de ziekenhuizen zien we dat het begint te beteren. Op dit ogenblik zijn er dan ook weinig argumenten om vaccinatie nu snel te gaan verplichten, maar het is wel zeer goed dat er een wetgevend kader komt voor de toekomst.

 In het advies staat namelijk dat een nieuwe uitbraak van de epidemie te verwachten is. Als de epidemiologische situatie opnieuw zou verslechteren, er een nieuwe variant zou opduiken of er een aanzienlijke daling van de immuniteit zou worden vastgesteld - met een stijging van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames tot gevolg - wordt het advies van de taskforce opnieuw bekeken.

“Het advies is heel duidelijk: het kan zijn dat er omstandigheden komen waarin een verplichte vaccinatie in de zorg wél nodig is", vat minister Vandenbroucke samen. "Eigenlijk zegt het: ‘Bereid je daarop voor, zorg dat je dat wettelijke kader klaar hebt staan'. Dat willen we ook doen. Maar hier en nu is het niet het moment om die verplichting te organiseren."

"Ziekenhuizen in andere wereld"

Margot Cloet van ziekenhuis- en rusthuisnetwerk Zorgnet-Icuro toonde zich in het verleden voorstander van de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. Ze begrijpt dat die verplichte prik nu minder dringend is, maar hoopt dat de geplande wet rond de verplichte vaccinatie nu niet in de vuilnisbak belandt: “Als we in het najaar opnieuw met een toenemend aantal besmettingen kampen, moeten we snel kunnen schakelen en het zorgpersoneel verplicht kunnen vaccineren. Ik hoop dus dat die wetgeving toch rond geraakt.”

Soms lijkt het alsof de ziekenhuizen zich in een andere wereld bevinden dan de rest van de samenleving. Ze blijven door zwaar weer gaan.

Margot Cloet van Zorgnet-Icuro

Cloet wil in dat geval niet dat alleen maar zorgverleners verplicht worden om zich te laten prikken tegen het coronavirus, maar dat de regelgeving geldt voor iedereen die in de zorg werkt. “Denk bijvoorbeeld ook maar aan maatschappelijk werkers, of lesgevers.”

Want, benadrukt ze, de situatie in de zorg is nog lang niet genormaliseerd: “Soms lijkt het alsof de ziekenhuizen zich in een andere wereld bevinden dan de rest van de samenleving. Ze blijven door zwaar weer gaan. Er worden nog altijd mensen opgenomen met een coronabesmetting. Intussen gaat de griep ook rond, én het is druk op de spoedgevallendiensten omdat sommige huisartsen afhaken door de zware werkdruk.” 

Ontslagprocedure

De christelijke vakbond ACV Puls is blij dat er nu duidelijk naar experten wordt geluisterd, en met hun advies rekening wordt gehouden. De christelijke vakbond is niet tegen de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel, maar maakte zich eerder al grote zorgen over de ontslagprocedure bij medewerkers die zich weigeren te laten prikken. ACV vindt een ontslag om dringende redenen, en dus zonder ontslagvergoeding, een te zware sanctie.

Daarnaast wil het ACV dat de definitie van "zorgpersoneel", en dus iedereen die onderhevig is aan de verplichte vaccinatie, wordt herbekeken.

Meest gelezen