Minder woninginbraken in Waasland-Noord, wel meer cybercriminaliteit en verkeersongevallen 

Het aantal verkeersongevallen en het aantal gevallen van cybercriminaliteit stijgen in politiezone Waasland-Noord. Dat blijkt uit een jaarlijks overzicht van de politie dat de geregistreerde criminaliteit weergeeft. Het aantal woninginbraken neemt volgens die cijfers dan weer sterk af.

De politiezone Waasland-Noord, met daarin de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene, heeft door haar ligging aan de Nederlandse grens vaak te maken met inbraken. Dat komt voornamelijk door de aanwezigheid van 3 belangrijke toegangswegen die door de zone lopen: N70, E34 expresweg en de E17. Verder zit de zone geprangd tussen twee grote steden, namelijk Antwerpen en Sint-Niklaas. Dat maakt het voor inbrekers gemakkelijk om te ontkomen. En toch is er op het eerste zicht "goed nieuws" te melden. In 2021 werd er met 179 inbraken in gebouwen, inclusief de pogingen, een daling met 13 procent vastgesteld ten opzichte van 2020.

We hebben 32 buurtnetwerken met meer dan 3.000 leden, dat zijn 6.000 extra oren en ogen

Korpschef Leo Mares

"Dat is inderdaad goed nieuws", zegt korpschef Leo Maris van de politiezone WANO. "Voor heel het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen was er een daling van 6 procent. Daar scoren we dus bijzonder goed. Wanneer we vergelijken met de periode 2018-2021 daalde het aantal inbraken in gebouwen zelfs met 45 procent."
Kan het dat de hulp van de buurtinformatienetwerken heeft bijgedragen aan deze daling?
"Een relatie leggen tussen de daling van de inbraakcijfers en de buurtinformatienetwerken (BIN) is moeilijk te bewijzen", zegt de korpschef. "Maar wij hebben maar liefst 32 BIN's met meer dan 3.000 leden. Dat zijn 6.000 extra oren en ogen, dat is dus sowieso een win-win voor de politie én de burgers."

Maar niet alle cijfers tonen een positieve trend. Zo steeg het totaal aantal verkeersongevallen van 1.103 in 2020 tot 1.217 in 2021. "Maar deze stijging situeert zich uitsluitend binnen de ongevallen met louter materiële schade (+ 15 procent)",  verduidelijkt Mares. "De ongevallen met lichamelijk letsel daalden gelukkig zelfs lichtjes met een kleine 3 procent."

Cybercrime

Relatief nieuw is de enorme stijging van Informaticacriminaliteit in de zone. Cybercrime neemt reeds jaren toe maar het loopt nu stilaan uit de hand. De coronacrisis heeft deze criminaliteitsvorm een extra dynamiek gegeven. Criminelen hebben hun werkterrein voor een groot stuk verplaatst van een fysieke naar een digitale omgeving.

"Fenomenen zoals hacking, oplichting via internet en betaalkaartfraude daalden licht, maar phishing nam heel duidelijk toe en verdriedubbelde bijna tegenover 2020", verduidelijkt de korpschef. "Wij hebben momenteel een team van 4 ICT'ers die zich met deze problematiek bezighouden, zij zetten maximaal in op sensibilisering van de bevolking."

Drugs

De Waaslandhaven met haar containeropslag ligt in de politiezone, maar het is de federale scheepvaartpolitie samen met de douane die de drugsvangsten voor hun rekening nemen. Vorig jaar werd er zo meer dan 90 ton drugs in beslag genomen. "Op het terrein zien we daar helaas weinig weerslag van qua gebruikers en dealers."

Maatschappelijke overlast

Geluidshinder blijft nog steeds de grootste bron van overlast die aan de politie wordt gemeld. In vergelijking met 2020 bleef het aantal meldingen over geluidshinder, vandalisme, opzettelijke slagen, sluikstorten en openbare dronkenschap in 2021 quasi gelijk.

De cijfers van de fietsdiefstallen tenslotte geven een daling aan: in 2021 werden nog 101 fietsen als gestolen gemeld. Tegenover 2020 is dit een daling met 5 procent.

Meest gelezen