correcties en aanvullingen in mei

Correcties en aanvullingen bij artikels op de website worden in het artikel zelf verwerkt.  Correcties of  relevante aanvullingen bij audiovisuele inhoud, vindt u hier terug.

ombudsman
Tim Pauwels

Schooldirecteurs zullen pas vanaf 1 januari 2023 31% meer verdienen dan leerkrachten

In Het Journaal van 1 mei zei Wim De Vilder dat de directeurs van alle Vlaamse scholen sinds 1 januari 2022 31% meer verdienen dan leerkrachten. Dat klopt niet. Sinds 1 januari 2022 verdienen directeurs 28% meer dan leerkrachten. Het gaat om een geleidelijke verhoging van de loonspanning met leerkrachten. Directeurs zullen pas vanaf 1 januari 2023 31% meer verdienen dan leerkrachten.

De oehoe is niet de grootste uil ter wereld

In Het Journaal van 24 mei is gezegd dat de oehoe de grootste uilensoort ter wereld is. De Oehoe is zeker één de grootste uilen, maar wereldwijd lijkt de Blakistons visuil gemiddeld genomen toch nog groter, met name wat de spanwijdte van de vleugels betreft.  De Oehoe staat voor dat criterium dan wereldwijd op de tweede plaats. 

La Graciosa is geen onbewoond eiland

In Het Journaal van 13 mei zei Catherine Van Eylen dat La Graciosa een onbewoond eiland is. Dat klopt niet. La Graciosa is een klein Canarisch eiland en telt ongeveer 700 inwoners.

14% van de aardolie in België dient voor verwarming woningen

In de uitzending van het Journaal Laat van woensdag 4 mei zei Xavier Taveirne dat aardolie in ons land gebruikt wordt voor petrochemie, wegvervoer en luchtvervoer. Hij gaf ook cijfers voor het aandeel van elk van die sectoren. Die cijfers kwamen van de petroleumfederatie “Energia”, maar het zijn cijfers die abstractie maakten van aardolie (mazout) die gebruikt wordt voor verwarming. Dat gaf een vertekend beeld van het aandeel van de andere sectoren. 14% van alle aardolie in ons land wordt gebruikt voor de verwarming van huizen. Als verwarming wordt meegerekend, zijn dit de aandelen van de andere sectoren:

Verwarming van huishoudens: 14%

Wegvervoer: 35%

Luchtvervoer: 6%

Petrochemie: 36% (waarvan een groot deel niet-energetisch verbruik)

Overig (bv. spoorverkeer, scheepvaart, land -en bosbouw, publieke en commerciële diensten): 8%

Link met de concrete data (FOD Economie)

https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=f073b21f-7e3b-4d0d-b3d3-8f0493b9ab79

Onze koningen namen 200 jaar geleden nog geen treinen

In het journaal van 19u00 op 9 mei zei Wim De Vilder dat onze koningen 200 jaar geleden de eersten waren die de trein namen. Dat klopt niet helemaal. Er is pas sprake van een Belgische monarchie sinds 1831, na de Belgische onafhankelijkheid. Bovendien reed eerste trein op het Europese vasteland voor het eerst op 5 mei 1835 tussen Brussel en Mechelen. Koning Leopold I was in 1836 wel de eerste koning die de trein nam. Dat is dus 186 jaar geleden. Strikt genomen dus nog geen 200 jaar.

De NAVO levert geen wapens aan Oekraïne

In de uitzending van Terzake op maandag 2 mei zei Kathleen Cools dat de NAVO wapens levert aan Oekraïne. Dat klopt niet. De NAVO levert geen wapens aan landen, dus ook niet aan Oekraïne. De organisatie koopt zelf geen wapens. Dat doen de individuele NAVO-lidstaten.  Een aantal EU-lidstaten – waaronder België - en de Verenigde staten leveren wel wapens aan Oekraïne. 

Henny Vrienten schreef niet de tekst van "Fanfare van honger en dorst"

In De Afspraak op 24 april zei Phara dat het lied ‘Fanfare van Honger en Dorst’ geschreven werd door Henny Vrienten. Dat klopt niet: Henny Vrienten was wel de producer. Tekst en muziek zijn van Lieven Tavernier. 

Deze rubriek komt tot stand met de medewerking van Elisabeth Paslikyan, Hanna Piens en Sonja Huygen.

Meest gelezen