Maximumcapaciteit gevangenis Antwerpen blijft overschreden, burgemeester De Wever kijkt naar minister van Justitie

De gevangenis van Antwerpen kampt al decennia met een probleem van overbevolking. Om dat probleem aan te pakken, nam burgemeester Bart De Wever (N-VA) een bestuurlijke maatregel waarbij hij een maximumcapaciteit oplegde van 680 gedetineerden tegen 1 mei. Die norm is niet gehaald.  Burgemeester De Wever laat weten dat de bal nu in het kamp van de minister van Justitie ligt.  

De Antwerpse burgemeester wou met zijn maatregel een einde maken aan  de overbevolking en de schrijnende leef- en werkomstandigheden in de strafinrichting in de Begijnenstraat die daar het gevolg van zijn. Hij wijst expliciet op het gevaar voor zowel de veiligheid als de gezondheid van personeel en gedetineerden. 

Om die reden nam De Wever op 1 maart jl. een bestuurlijke maatregel. Die maatregel motiveerde hij erg uitvoerig in een document van 7 pagina's. Daarin erkent hij de complexiteit van het probleem en zegt hij ook dat vooral de rechterlijke macht in alle onafhankelijkheid moet kunnen blijven werken. Een stedelijke overheid heeft slechts beperkt vat op dit probleem. 

Maar in het kader van de handhaving van de openbare orde kan een burgemeester wel maatregelen nemen. Burgemeester De Wever bepaalde zo dat op 1 mei de maximumcapaciteit moest beperkt blijven tot 680 mensen. Maar in realiteit zaten er gisteren welgeteld 701 mensen in de Antwerpse gevangenis, onder hen 62 grondslapers. 

Dat zijn er dus 21 boven de norm. Burgemeester De Wever laat in een reactie weten dat hij kennis nam van de cijfers. En ook al is de norm van zijn bestuurlijke maatregel niet gehaald, minstens voorlopig blijft dat zonder gevolg. Hij wil weten van minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD) wat deze nu zal doen. "Het is de minister zelf die het plafond van 680 naar voren schoof. Wij vernemen dus graag van hem hoe hij dit wil naleven." 

Het gevangeniswezen trachtte de voorbije weken de "Antwerpse norm" te halen. Zij trachtten zo veel mogelijk mensen te spreiden over verschillende Vlaamse gevangenissen. Er werden vorige maand vanuit Antwerpen 71 gedetineerden op transfer gestuurd. Maar tegelijk stelt men vast dat er in de maand april liefst 226 nieuwe inkomende gedetineerden bijkwamen. Het gevangeniswezen wijst er dan ook ook op dat zij slechts aan het einde van de keten zitten. Zo lang zij vanuit politie, onderzoeksrechters, psychiatrie... mensen "aangeleverd" krijgen, kunnen ze deze niet weigeren.  

In gevangeniskringen vraagt men zich wel af wat de zin van een bestuurlijke maatregel is als deze niet gehandhaafd wordt.  Het viel al op dat in de bestuurlijke maatregel van burgemeester De Wever nergens uitgewerkt staat wat de consequentie is van het niet naleven van de norm.   

Meest gelezen