© Waterbouwkundig Laboratorium (dMOW)

Nieuw meetsysteem langs Westerschelde waarschuwt voor draaikolken 

Deze zomer wordt langs de Westerschelde een nieuw meetsysteem gebouwd, dat een draaikolk die jaarlijks meermaals optreedt in de Westerschelde, nauwkeuriger in kaart moet brengen. "Die HF-radar gaat live stromingsinformatie kunnen doorgeven over het volledige gebied, en de draaikolk in beeld kunnen brengen", zegt Yves Plancke van het Waterbouwkundig Laboratorium. 

In de Westerschelde, tussen de haven van Antwerpen en de Noordzee, ter hoogte van het Zuidergat, verschijnt er enkele keren per jaar een draaikolk, die voor onveilige situaties kan zorgen op de drukke vaarroute. 

Die draaikolk ontstaat vooral tijdens giertij, legt Yves Plancke van het Waterbouwkundig Laboratorium uit. "Dat is een extreem sterk springtij dat jaarlijks zo’n 20 keer voorkomt. Het treedt op wanneer de zon, de maan en de aarde op 1 lijn gaan staan, en de afstand van die hemellichamen kleiner is dan gemiddeld. Daardoor kunnen er hoge waterstanden optreden. Ook de locatie van de dwarsstromingen is kenmerkend. Ter hoogte van het Nederlandse dorpje Hansweert maakt de vaargeul van de Westerschelde een bocht van 180 graden. Door die bocht ontstaat er waterstandverschil en kan er een draaikolk ontstaan, wat voor ernstige hinder kan zorgen voor schepen."

Een schip kan tijdens zo'n draaikolk opzij gezet worden, en buiten de vaargeul terechtkomen

Yves Plancke, Waterbouwkundig Laboratorium

Het fenomeen is de afgelopen jaren  goed bekend bij de loodsen, die er dan ook rekening mee kunnen houden. "Wanneer men er zich niet van bewust is, kan een schip enkele meters opzij worden gezet en buiten de  vaargeul terechtkomen, en dan kan er natuurlijk een risico zijn", zegt Plancke. 

Real time stromingsinformatie

Schippers die langs het Zuidergat moeten passeren, krijgen vandaag al een waarschuwing wanneer er sterke stromingen zijn.  "Momenteel wordt er met een Nederlands meetschip gemeten (foto bovenaan). Dat geeft de informatie van de stromingen aan de rand van de vaargeul door aan de scheepvaart. De nieuwe meettechniek, de HF-radar, gaat live stromingsinformatie kunnen doorgeven op het volledige  gebied, en op die manier de draaikolk in beeld kunnen brengen. Wanneer schippers op- of afvaren,  zullen zij dat zien aankomen, en kunnen ze er ook rekening mee houden, op het moment dat ze de locatie passeren."

Deze zomer wordt gestart met de bouw van het systeem, en vermoedelijk voor het einde van dit jaar zal het in gebruik worden genomen.

Meest gelezen