Radio 2

Inwoners uit Zulte, Kruisem en Waregem willen geen breekwerf in hun omgeving

Op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen hebben inwoners uit Zulte, Kruisem en Waregem gisteravond geprotesteerd tegen de firma Grondwerken D'Haene die een breekwerf wil maken op een industrieterrein in Kruisem, vlakbij Zulte en Waregem. "We hebben onder meer bezwaren tegen de tonnen stof die de werf zal veroorzaken", klinkt het bij de actiegroep. 

Een 30-tal buurtbewoners uit Zulte, Kruisem en Waregem ziet het niet zitten dat een bedrijf, gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken, een breekwerf wil aanleggen op de grens van hun gemeenten. Daarom hebben ze gisteravond geprotesteerd op industrieterrein Zaubeek in Kruisem waar de breekwerf zou komen. De actievoerders droegen stofpakken en stofmaskers om hun eisen duidelijk te maken. "Dat doen we niet zomaar, want naast zware geluidsoverlast, zal de werf ook tonnen fijn stof met zich meebrengen", klinkt het bij een buurtbewoonster.

Radio 2

"We stellen ons ook vragen bij de continue aan -en afvoer van puin door grote tractoren en vrachtwagens die uit alle richtingen zullen komen", klinkt het bij de actievoerders. "Deze routes worden gebruikt door fietsende kinderen die naar school gaan. Dat is vragen om levensgevaarlijke situaties."

We gaan muren optrekken om te voorkomen dat we overlast veroorzaken

Zaakvoerder van het bedrijf

De firma zelf verzekert dat de inwoners zich geen zorgen hoeven te maken. "We gaan muren optrekken van 10 meter hoog met slechts 1 uitgang langs de achterkant", zegt de zaakvoerder. "Ik heb de actievoerders ook uitgenodigd om op mijn bedrijf te komen praten, maar niemand is daarop ingegaan. Dat vind ik heel jammer, temeer omdat ze beweren dat we kankerverwekkende stoffen zouden verspreiden en de schoolomgeving onveilig zouden maken. Terwijl de dichtstbijzijnde school op 4 kilometer ligt van ons bedrijf en onbereikbaar is voor onze vrachtwagen."

Reactie gemeenten

"Ik besef dat er onder meer angst is voor sluipverkeer", zegt de burgemeester van Kruisem Joop Verzele (CD&V). "We zijn dan ook samen met de provincie een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan aan het uitwerken om dat probleem te verhelpen."

De burgemeesters van buurgemeenten Zulte en Waregem begrijpen de bezorgdheden van de inwoners, maar benadrukken dat de aanvraag verloopt voor het grondgebied Kruisem. "We zullen uiteraard wel luisteren naar het standpunt van de buurtbewoners", klinkt het bij burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

Uiteindelijk beslist de provincie of het bedrijf al dan niet een vergunning krijgt.

Meest gelezen