N-VA Kortenberg bezorgd over de "veranderstaliging" van de gemeente: "Kortenberg mag geen voorstad worden van Brussel"

In Kortenberg is oppositiepartij N-VA bezorgd over de "veranderstaliging" van de gemeente. Volgens de partij worden er meer en meer andere talen dan het Nederlands gesproken. De burgemeester, Alexandra Thienpont (CD&V) nuanceert: "Ik besef dat er meer anderstaligen in Kortenberg komen wonen, maar ondertussen doet de gemeente wel inspanningen om het Nederlands te stimuleren."

"Zowel in handelszaken, op de scholen als bij het OCMW worden er vaak andere talen gesproken dan het Nederlands", zegt N-VA fractievoorzitter Hans Vanhoof. "In de gemeentelijke basisscholen bijvoorbeeld heeft 40 procent van de kinderen thuis een andere taal dan het Nederlands. Uit testen bij kinderen van de derde kleuterklas blijkt dat er taalachterstand is en dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Een goeie kennis van het Nederlands is ook nodig om later te kunnen slagen op de arbeidsmarkt."

Inburgering

N-VA Kortenberg vreest dat de gemeente een voorstad wordt van Brussel en wil daarom een strakker beleid rond de kennis van het Nederlands: "We willen dat anderstalige ouders op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Anderstalige kinderen moeten meer toegang krijgen tot bijvoorbeeld de jeugdbeweging. En we verwachten dat bij de inburgeringsprocedure de test voor de kennis van het Nederlands ook effectief wordt uitgevoerd", aldus Vanhoof. 

Taalkampen

Volgens burgemeester Alexandra Thienpont doet de gemeente al jaren inspanningen om het Nederlands in de gemeente te stimuleren. "Wij voeren trouwens exact hetzelfde beleid op vlak van de Nederlandse taal als in de vorige legislatuur toen N-VA wel nog in de meerderheid zat", zegt Thienpont. "Zo organiseren we bijvoorbeeld taalkampen voor anderstalige kinderen. Natuurlijk merken we dat er meer anderstaligen vanuit Brussel naar Kortenberg komen wonen. Maar Nederlands blijft de voertaal, we zetten volop in op inburgering en het aanleren van het Nederlands." 

Meest gelezen