Vlamingen willen wel Oekraïense vluchtelingen opvangen, maar zijn selectief

Een ruime meerderheid van de Vlamingen vindt het goed dat België Oekraïense vluchtelingen opvangt. Dat blijkt uit "De Stemming", een bevraging van ruim 2.000 Vlamingen in opdracht van VRT NWS en "De Standaard". We zijn dubbel zo gastvrij voor Oekraïense vluchtelingen als voor vluchtelingen uit Syrië of Afghanistan. Maar ook voor Oekraïense vluchtelingen zijn we selectief in onze solidariteit.

Wat is "De Stemming?" "De Stemming" is een onderzoek in opdracht van VRT NWS en De Standaard, online uitgevoerd bij 2.064 Vlamingen door de universiteiten van Brussel en Antwerpen, onder leiding van Stefaan Walgrave (UA) en Jonas Lefevere (VUB). De steekproef vond plaats tussen 14 en 31 maart, toen de Russische invasie in Oekraïne nog volop in een eerste fase zat. VRT NWS presenteert de resultaten in vier delen: de impact van de oorlog (5/5), de kiesintenties van de Vlaming (6/5), klimaat (9/5) en migratie (10/5).  Achter deze link vindt u het volledige rapport van het eerste deel van ”De Stemming”. 

Door de Russische invasie in Oekraïne wordt Europa geconfronteerd met de tweede vluchtelingencrisis in minder dan 10 jaar tijd. In 2015 joeg vooral de bloedige oorlog in Syrië miljoenen burgers op de vlucht. Uiteindelijk vroegen dat jaar 7.554 Syriërs asiel aan in ons land, en ook ruim 7.000 mensen uit Irak en Afghanistan. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat vandaag al 5,59 miljoen Oekraïeners hun land zijn ontvlucht. In België kregen tot nu al 37.713 Oekraïeners bescherming. 

En die opvang geniet ook grote steun bij de Vlamingen. Uit "De Stemming" blijkt dat 59 procent van de ondervraagden positief staat tegenover de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor vluchtelingen uit Syrië of Afghanistan is dat vandaag de dag veel minder: telkens 29 procent

Bovendien staan de deelnemers van "De Stemming" ook veel meer open voor de opvang van vrouwelijke vluchtelingen dan voor mannen, voor hoogopgeleide in plaats van laagopgeleide en voor christenen in plaats van moslims. De Vlaming wil dus wel solidair zijn met Oekraïeners, maar is selectief. Hoe komt dat? 

Mensen zijn spontaan geneigd zich solidair te tonen met mensen waarin ze zich herkennen

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck (Universiteit Antwerpen)

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck (Universiteit Antwerpen) is niet verrast. "Mensen zijn spontaan geneigd zich solidair te tonen met mensen waarin ze zich herkennen. In West-Europa zijn dat dus eerder mensen uit Oekraïne dan mensen uit Syrië of Afghanistan", legt hij uit.

Daarnaast speelt er ook een geopolitieke context. "De afgelopen 20 jaar zijn er natuurlijk wel een aantal zaken gebeurd in naam van de islam. Denk maar aan de aanslagen. Dat heeft het wantrouwen tegenover moslims gevoed, waardoor velen zijn gaan denken dat zij zich moeilijk integreren."

De Russische bommen in Syrië zijn dezelfde als die in Oekraïne

Kati Verstrepen (Liga voor Mensenrechten)

"Vanuit de onderbuik is dit zeer goed te verklaren", zegt ook Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. "Maar het stoort mij dat politici die gevoelens stimuleren en daarin meegaan."

"Ik ben heel blij met alle initiatieven van de overheid voor de Oekraïense vluchtelingen, maar je geeft wel een signaal dat de ene vluchteling meer gewenst is dan de ander. Zo voed je dat onderbuikgevoel. De Russische bommen in Syrië zijn dezelfde als die in Oekraïne." Op dit moment krijgen Oekraïense vluchtelingen tijdelijke bescherming in Europa zonder asielprocedure, maar Verstrepen roept op om "geen onderscheid" te maken. 

Er bestaan wel internationale regels over asiel en migratie, en die moeten worden nageleefd

Kati Verstrepen (Liga voor Mensenrechten)

"De Stemming" onderzocht ook hoe kiezers van verschillende partijen naar de vluchtelingenproblematiek kijken. Kiezers van partijen met migratie als kernthema, zoals Vlaams Belang en N-VA, staan minder positief tegenover vluchtelingen, ongeacht wie ze zijn of van waar ze komen. Bij N-VA-kiezers is de houding wel positiever als het gaat om vluchtelingen uit Oekraïne. Kiezers van de PVDA en Groen staan positiever tegenover de opvang van vluchtelingen dan kiezers van Vooruit, CD&V en Open VLD. 

Naast die algemene houding, werd ook gepolst naar de steun voor specifieke maatregelen. Een positieve houding tegenover vluchtelingen uit Oekraïne is één ding, bijdragen aan hun opvang vraagt iets meer inspanningen. Dan geeft de Vlaming veel minder thuis, zo blijkt.

Dat mensen ervoor kiezen om zelf solidair te zijn in plaats van via anonieme belastingen, is heel begrijpelijk

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck (Universiteit Antwerpen)

Dat mensen liever een opvanginitiatief in hun gemeente steunen dan zelf vluchtelingen op te vangen, begrijpt Patrick Loobuyck wel. "Dan blijft de problematiek van de vluchtelingen nog op een zekere afstand en haal je het niet in je eigen huis. Het is trouwens ook nog niet duidelijk hoe lang die vluchtelingencrisis zal duren." 

Dat er weinig animo is om meer belastingen te betalen voor de opvang van vluchtelingen, verwondert Loobuyck evenmin. "Belastingen betalen is sowieso niet populair. Dat mensen ervoor kiezen om zelf solidair te zijn in plaats van via anonieme belastingen, is heel begrijpelijk."

Kiezers van Groen en CD&V blijken het meest ruimhartig tegenover deze acties, en aanhangers van Vlaams Belang opnieuw het minstPVDA-aanhangers staan dan wel positief tegenover vluchtelingen uit Oekraïne, maar dat vertaalt zich veel minder in actiebereidheid dan bij Groen-kiezers. 

Meest gelezen