© Radio 2

Assisenproces over moord Genkse Luana: Emrah T. en Anastacia N. schuldig aan doodslag

De twaalf leden van de jury in het Tongerse hof van assisen hebben beslist om Anastacia N. en Emrah T. schuldig te verklaren aan de doodslag op de Genkse Luana. De voorbedachtheid werd dus niet weerhouden. De openbare aanklager vorderde voor Emrah T. 30 jaar cel en voor Anastacia N. werd 24 jaar cel gevraagd. 

Na drie uur beraadslagen beslisten de twaalf leden van de jury in het Tongerse hof van assisen om de 27-jarige Anastasia N. en de 35-jarige Emrah T. schuldig te verklaren aan de doodslag op de 24-jarige Genkse Luana. De voorbedachtheid werd dus niet weerhouden.

Hoewel het openbaar ministerie van oordeel was dat er zeker voorbedachtheid in het spel was, oordeelde de jury anders. De acht vrouwen en de vier mannen van de jury meenden dat de ontmoeting eerder toevallig van aard was. De intentie tot doden bij beide beschuldigden was er wel gezien de ernstige steekletsels, zoals eentje die de lichaamsslagader raakte. Dat letsel leidde onmiddellijk tot een handelingsonbekwaamheid bij Luana, die in elkaar stuikte en binnen 15 tot maximaal 30 seconden bezweek.

30 en 24 jaar cel

Nadat Emrah T. en Anastasia N. schuldig verklaard waren aan doodslag ging het proces meteen richting laatste lijn met de pleidooien over de strafmaat. Openbare aanklager Frank Bleyen vorderde voor Emrah T. 30 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Voor Anastasia N. werd 24 jaar cel gevraagd.

Voor Emrah T. zag de openbare aanklager geen enkele verzachtende omstandigheid om minder te vorderen dan de maximumstraf en de maximumduur van terbeschikkingstelling voor deze doodslag. Bij Anastasia N.  zag hij twee elementen die konden meegerekend worden om minder te vorderen. Het ging om haar blanco strafblad tot op heden en haar oprechte spijtbetuiging, onder meer tijdens dit assisenproces in Tongeren.

Meest gelezen