Nicolas Maeterlinck

R4 wordt volledig heringericht, behalve in Zelzate: "Jammer dat Vlaanderen geen alternatief voorziet"

In Zelzate zal de R4 blijven zoals ze is en dat vindt het gemeentebestuur jammer. De R4 wordt binnenkort volledig heringericht tussen Gent en Zelzate, maar de gemeente Zelzate had zich verzet tegen de plannen, omdat die de leefbaarheid op haar grondgebied in het gedrang zou brengen. De gemeente vroeg om een alternatief, maar dat komt er niet. De ringweg in Zelzate blijft dus als vanouds.

Binnen 2 jaar zullen de R4 West en Oost tussen Gent en Zelzate volledig worden vernieuwd, dankzij een grote investering in het hele Gentse havengebied. Het project, dat de titel R4WO kreeg, hield volgens burgemeester van Zelzate Brent Meuleman (Vooruit) niet genoeg rekening met de leefbaarheid in zijn gemeente. Zelzate gaf dan ook een negatief advies, waarop het Departement Omgeving in november geen vergunning verleende voor de werken op Zelzaats grondgebied. Meuleman vroeg toen wel om een alternatieve aanpak, maar die komt er niet binnen het huidige dossier. De R4 zal in Zelzate dus voorlopig blijven zoals ze is.

Gemengde gevoelens

Burgemeester Brent Meuleman is niet verrast dat Zelzate werd geschrapt uit het huidige dossier. "We hadden het wel zien aankomen, aangezien de vergunning niet werd verleend", reageert hij. Al blijft de gemeente met gemengde gevoelens achter. "Het is goed dat Zelzate geen infrastructuur krijgt opgedrongen waar geen draagvlak voor is. Maar we juichen zeker niet, want de R4 moet wel degelijk zo snel mogelijk aangepakt worden."

Er waren centen voorzien voor Zelzate, die kan men nu gebruiken voor een nieuw dossier
Brent Meuleman, burgemeester van Zelzate (Vooruit)

"Ik mag wel hopen dat het gewest en Vlaanderen hun verantwoordelijkheid nemen en een parallel traject opstarten voor onze gemeente. Er waren financiële middelen voorzien voor Zelzate in dat project, die centen kan men nu reserveren voor een nieuw dossier." En dat nieuwe dossier moet er zo snel mogelijk komen voor Meuleman. "Ik hoop dat het gewest en Vlaanderen geen 10 jaar zullen wachten, tot het huidige dossier is gerealiseerd."

Internationaal belang

Meuleman benadrukt dat niet alleen de gemeente Zelzate baat heeft bij een snelle aanpak. "Als je kijkt naar het internationaal economisch kruispunt van de havens van Rotterdam, Parijs, Antwerpen en Zeebrugge: wij liggen letterlijk op dat snijpunt. Iedereen heeft er alle belang bij dat de R4 hier snel wordt aangepakt", zegt de burgemeester. "Vlaanderen heeft dus geen reden om koppig te zijn. Er zijn genoeg middelen en wij hebben een schat aan informatie na de openbare onderzoeken. Als Vlaanderen wil, kan het nieuwe dossier morgen van start gaan." 

Niet realistisch volgens Vlaanderen

De Werkvennootschap, die voor Vlaanderen de herinrichting van de R4 opvolgt, vreest dat een snel alternatief niet realistisch is. "Het geld, dat zogezegd vrijkomt doordat Zelzate uit het dossier verdwijnt, meteen inzetten voor een ander project: dat is niet realistisch", stelt woordvoerder Marijn Struyf. "We zijn met het huidig project al meer dan 10 jaar bezig. We zijn nu eindelijk aan de uitvoering, we kunnen eindelijk de regio volledig verkeersveilig maken. Maar dat zal voorlopig niet in Zelzate zijn, dat is een project op de hele lange termijn."

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) laat wel onderzoeken of er op korte termijn kleine ingrepen kunnen gebeuren in Zelzate. "Die kunnen de verkeersveiligheid misschien al wat verbeteren. Maar dat zal uiteraard niet hetzelfde zijn als het grote project dat wij voor ogen hadden en dat wij wel uitvoeren in de andere gemeenten", aldus Struyf.

Meest gelezen