stad Leuven

Bijna alle twaalfjarigen in Leuven kunnen naar middelbare school van eerste of tweede keuze

De voorbije weken konden ouders hun kind online aanmelden voor een school in het secundair onderwijs. In de regio Leuven kreeg 95% van de kinderen onmiddellijk hun school van eerste of tweede keuze toegewezen. Voor de resterende groep wordt nog een oplossing gezocht. 

In totaal zetten 2.135 jongeren volgend jaar de stap naar het middelbaar onderwijs in een Leuvense school. Een computersysteem verdeelde de geïnteresseerde zesdeklassers op basis van toeval over de deelnemende secundaire scholen van hun voorkeur. "En 95% van de leerlingen die volgend jaar de stap naar het middelbaar zetten, kan naar de school van eerste of tweede voorkeur. Dit toont aan dat het digitale aanmeldsysteem werkt”, zegt Leuvens schepen van onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit).

Niet iedereen tevreden

Het systeem stelt echter niet iedereen tevreden. Luisteraar Frank uit Heverlee meldt ons dat zijn zoon in geen van de 4 aangeduide scholen van voorkeur terecht kan. "We hebben onze zoon ingeschreven via het aanmeldingplatform, en zelfs 4 scholen doorgegeven. Gisteren hebben we een mail gekregen dat er geen school is voor onze zoon. We wonen vlakbij de scholen, maar moeten dus verder zoeken. Ik wil het systeem van aanmelding aanklagen. Het werkt niet."

Sprankeltje hoop

Schepen Wadera begrijpt de ontgoocheling, maar schept tegelijk de hoop op een goede afloop. "Ik begrijp de teleurstelling en het verdriet. Maar we mogen het criterium afstand nu eenmaal niet in rekening brengen bij de toewijzing van een plaats. Dat is heel spijtig, maar het Vlaams decreet laat dat niet toe, keuzevrijheid gaat voor op afstand. Zo kan je dus letterlijk naast een school wonen en er toch niet naartoe mogen. Maar we zien elk jaar nog heel wat verschuivingen. Mensen schrijven bijvoorbeeld hun kind uiteindelijk in een andere school in. Zo komen er ook nog plekken vrij. Je moet tellen dat er, verdeeld over de Leuvense scholen, nog zowat 200 vrije plekken zijn, dus is er nog ruimte om te schuiven", verzekert de schepen. 

Meest gelezen