Radio 2

tZitemzo heeft de nieuwe Kinderrechtenmuur in Gent onthuld: "niet iedereen weet dat er kinderrechten zijn"

tZitemzo is wat vroeger de Kinderrechtswinkel was, en de organisatie heeft de nieuwe Kinderrechtenmuur onthuld om de aandacht nog eens op kinder- en jongerenrechten te vestigen. Maar omdat het wel eens op een meer hedendaagse manier mocht, heeft tZitemzo de  street art kunstenaar Jeremiah Persyn aangetrokken om samen met  jongeren een muurschildering te maken rond kinderrechten. 

tZitemzo geeft normaal individuele informatie en advies over rechten van minderjarigen in concrete situaties. Maar de organisatie beseft ook wel dat jongeren vandaag heel veel info halen uit sociale media, Youtube of TikTok . “Informatie geven over kinderrechten nemen we heel serieus”, zegt coördinator van tZitemzo Karin Maes “We doen dat meestal door folders te schrijven en brochures te verspreiden, maar we beseffen dat we zo veel jongeren niet bereiken. Daarom hebben we street art kunstenaar Jeremiah Persyn gevraagd om samen met jongeren een werk rond kinderrechten te maken.”

Jongeren halen informatie via allerhande kanalen: verbaal, op papier, via sociale media, maar ook op straat
Karin Maes, coördinator tZitemzo

In Eeklo zette tZitemzo met enkele partners en jongeren het project op ‘Jong? Rechten heb je!’ De jongeren kwamen onder meer uit een opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen, een voorziening bijzondere jeugdzorg en een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. “Het is met de gedachtegang van die jongeren dat ik aan de slag ging voor de Kinderrechtenmuur”, zegt straatkunstenaar Jeremiah Persyn. “We hebben samen een middag lang gebrainstormd en onderzocht wat kinderrechten voor hen betekenen en wat we ermee konden doen. Uit de ondertoon van wat er toen gezegd werd zijn we dan samen redelijk snel tot een ontwerp gekomen.”

Het hele proces van het project werd gefilmd en gaat later naar sociale media, scholen, jeugdbewegingen en jongerenorganisaties. Het kunstwerk zelf is te zien op de hoek van de Sint-Martensstraat en de Zandpoortstraat in Gent.

Meest gelezen