Organisaties ondertekenen actieplan voor Bellebeek tegen droogte en wateroverlast 

Zaterdag heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het riviercontract voor de Bellebeek voorgesteld. Dat is een samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties en inwoners om wateroverlast en droogte tegen te gaan.

Het partnerschap bestaat uit gemeenten Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij. Zij zullen met 41 acties zorgen voor een beter en klimaatbestendig waterbeheer van de Bellebeek.

“Het gaat om heel veel verschillende acties, waaronder infrastructuurwerken", legt woordvoerder van de VMM Katrien Smet uit. "Er wordt bijvoorbeeld een vistrap aangelegd. Ook zetten we in op sensibilisering door mensen warm te maken om regenwater op te vangen en te hergebruiken.”

Inwoners betrekken

Om tot de acties te komen ging de VMM ook te rade bij buurtbewoners en belangengroepen. “Via ons ideeënplatform kon iedereen zijn of haar idee posten.  Mensen die in de buurt wonen, kennen heel goed de problemen. Met heel wat ideeën zijn we dan ook aan de slag kunnen gaan”, zegt Smet.

Wanneer alle acties voltooid zullen zijn, is nog niet duidelijk. "Er is geen eindtermijn voorzien, maar door dit riviercontract te ondertekenen, engageren de partners zich ervoor om er effectief werk van te maken. Het is niet de bedoeling om het op de lange baan te schuiven." Binnen de 2 jaar zou een groot deel van de acties al uitgevoerd moeten zijn.

Meest gelezen