Dries Renglé

UZ Leuven opent opleidingscentrum voor verzorging van vroeggeboren baby's

In het UZ Leuven is een opleidingscentrum geopend voor zorg van vroeggeboren baby's in aanwezigheid van premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). In dat opleidingscentrum, het eerste in Vlaanderen, leren zorgkundigen vroeggeboren baby's beter te verzorgen met meer aandacht voor familie en ontwikkeling. 

Wetenschappelijk bewijs is duidelijk: een neonatale intensieve zorgomgeving kan invloed hebben op de hersenontwikkeling van premature baby's. Tot 20 jaar geleden lag de focus vooral op de technologie om baby's in leven te houden met bijvoorbeeld beademing, ingrepen en medicatie. Maar op lange termijn kan blootstelling aan pijn en stress bij vroeggeboren baby's leiden tot emotionele moeilijkheden of gedragsstoornissen. 

Om de hersenontwikkeling van premature baby's op lange termijn te verbeteren, is het belangrijk dat ze zorg op hun eigen ritme krijgen. Op afdelingen die met het zogenaamde NIDCAP-principe werken (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), observeren vroedvrouwen en artsen elke baby en stemmen ze de zorg af op wat de baby op dat moment aankan. Daarnaast betrekken ze zo snel mogelijk ook de ouders bij de verzorging van het kindje. Niet alleen de medische zorg voor de baby's, maar ook psychologische ondersteuning van de ouders is essentieel.

We nestelen baby's in hun couveuse voor een echt baarmoedernestgevoel.

Anne Debeer, coördinator van het NIDCAP-trainingscentrum

"De baby krijgt zoveel mogelijk huid-op-huidcontact met zijn ouders, slaapt hij op zijn eigen ritme en drinkt hij moedermelk als dat mogelijk is", legt Prof. dr. Anne Debeer, neonatoloog in UZ Leuven en coördinator van het NIDCAP-trainingscentrum, uit. "Daarnaast proberen we pijn en stress te verminderen. Waar een kindje vroeger in het schelle ziekenhuislicht lag, beperken we nu onnodige blootstelling aan licht en geluid. We nestelen baby's in hun couveuse voor een echt baarmoedernestgevoel."

"De nieuwe evidencebased basisprincipes voor een neonatale dienst zijn ondertussen wereldwijd aanvaard", vertelt prof. dr. Gunnar Naulaers, diensthoofd neonatologie. "Nauwkeurige observatie is van cruciaal belang: de zorgverleners kijken wat de baby met zijn beperkte mogelijkheden kan vertellen. Maar dat vraagt natuurlijk extra investeringen op het vlak van infrastructuur en mankracht. Er is echt nood aan meer NIDCAP-specialisten in ons land, zodat we de langetermijnvooruitzichten van vroeggeboren baby's kunnen verbeteren."

Bekijk het verslag uit "Het journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen