Premier De Croo en Duitse bondskanselier Scholz eens over Europese defensie en Oekraïne, minder over energiebeleid

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft een bezoek gebracht aan de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Berlijn. Ze hebben de situatie in Oekraïne besproken en ook het antwoord van Europa op de crisis. Achteraf toonden ze zich eensgezind, alleen over het idee van gezamenlijke groepsaankopen voor gas blijft Scholz de boot afhouden.

Het is bekend dat premier De Croo al wekenlang het voorstel van gezamenlijke groepsaankopen in Europees verband bij zijn collega's probeert te slijten. Dat moet beletten dat lidstaten elkaar gaan beconcurreren in de bevoorrading en dat de leveranciers de landen tegen elkaar kunnen uitspelen. 

Duitsland daarentegen probeerde al snel op eigen houtje contracten af te sluiten met Qatar. Gevraagd naar zijn standpunt over zulke groepsaankopen, ontweek de Duitse kanselier de kwestie door te verwijzen naar de markt. "We moeten samenwerken, maar we mogen nooit vergeten dat het in werkelijkheid meestal privé-bedrijven zijn die de contracten afsluiten. Dat gaan we niet veranderen." 

Volgens Scholz zijn noch de regeringen noch de Europese Commissie trouwens goed geplaatst om dat te doen en kan je dat beter aan private ondernemingen overlaten. 

BEKIJK - Beelden van de ontmoeting tussen De Croo en Scholz:

Videospeler inladen...

Oekraïne

Over de steun aan Oekraïne waren de beide regeringsleiders het eens, net als over de noodzaak om de Europese defensie te versterken. Daarbij valt er volgens Scholz en De Croo ook nog veel winst te boeken door een betere onderlinge coördinatie van de investeringen in defensie.

Over het voorstel van de Franse president Emmanuel Macron om een nieuwe politieke unie te creëren waarbij ook niet-lidstaten zouden kunnen aansluiten, zoals bijvoorbeeld Oekraïne, toonden noch Scholz noch De Croo zich meteen openlijk enthousiast. "Het laatste dat we nu nodig hebben, is dat we ons verliezen in een debat over de juiste woordenschat over lidmaatschap", zei De Croo. 

Volgens hem moet het toetredingsproces van Oekraïne verlopen zoals dat voor andere landen gebeurt, en dat is een langdurig proces van bestuurlijke en administratieve hervormingen. Dat mag nochtans niet beletten dat er, parallel daarmee, intussen al een sterkere relatie wordt uitgebouwd met Europa. Ook Scholz zei dat de voorwaarden voor toetreding tot de EU "altijd dezelfde zijn". 

Baerbock in Kiev

Intussen is de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock op bezoek in Kiev. Zij is de eerste minister van de Duitse bondsregering die Kiev bezoekt sinds de start van de Russische invasie op 24 februari. Eerdere geplande bezoeken van president Steinmeier en kanselier Scholz sneuvelden in diplomatiek gehakketak, omdat er in Kiev wrevel leefde over wat daar beschouwd werd als ongepaste Duitse terughoudendheid inzake wapenleveringen en sancties tegen Rusland. 

Die plooien lijken nu glad gestreken. Minister Baerbock werd ontvangen door president Zelenski, en die bedankte haar voor de Duitse hulp aan zijn land. Baerbock heeft in Kiev ook de Duitse ambassade gedeeltelijk heropend, als een signaal dat Berlijn er zeker van is dat de Oekraïense regering zal stand houden. Zondag heropenden ook al de VS en Canada hun ambassades in de hoofdstad. Kort voor de start van de oorlog hadden ze hun diplomaten, uit veiligheidsoverwegingen, verplaatst naar de westelijke stad Lviv.

Meest gelezen