Oost-Vlaanderen verbiedt oppompen van water in onbevaarbare waterlopen

Gouverneur Carina Van Cauter van Oost-Vlaanderen heeft een tijdelijk onttrekkingsverbod ingevoerd voor onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones. Dat is nodig door de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen. Er zijn nog geen drinkwatermaatregelen nodig.

Een lijst met waterlopen waar geen water mag worden uit opgepompt, is beschikbaar op de website van de Oost-Vlaamse gouverneur. Er is een uitzondering voor weidepompen voor vee of captatie door hulpdiensten in geval van nood wanneer geen alternatief beschikbaar is. Ook spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen mogen gevuld worden.

"In 7 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde overschreden", zegt de gouverneur. "In 9 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden." Ook de komende dagen wordt geen regen voorspeld.

Het onttrekkingsverbod gaat in vanaf woensdag en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in enkele ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen. Het blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Meest gelezen