PeopleImages.com - #1776283

In 7 jaar tijd werken 30 procent meer buitenlandse werknemers in onze zorgsector

Het aantal buitenlandse werknemers in de zorg is de laatste 7 jaar met 30 procent toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta. Alles samen heeft daar nu 8,3 procent van de werknemers niet de Belgische nationaliteit. Toch loopt de sector ten opzichte van andere tewerkstellingssectoren nog achter op vlak van diversiteit. 

Er zijn op onze arbeidsmarkt almaar meer mensen aan het werk met een buitenlandse nationaliteit. Maar liefst vijftien procent is niet-Belg en hun aandeel steeg de laatste jaren met ongeveer een vijfde. In de zorg ligt dat aantal opvallend lager. Daar heeft maar 1 op de 12 werknemers een andere nationaliteit. Het aandeel niet-Belgen steeg de laatste 7 jaar met 30 procent, al is er sinds 2021 opnieuw een licht afname met 0,5 procent. Acerta publiceert de cijfers niet toevallig nu, want het is Week van de Zorg.

Vooral Nederlanders, Fransen, Marokkanen en Congolezen

Er zijn verschillende redenen waarom niet-Belgen minder vertegenwoordigd zijn in de zorgsector. Sabine Goossens, hr-experte bij Acerta Consult: "Taal- en cultuurverschillen spelen in deze sector meer dan elders omdat de zorgberoepen bij uitstek een beroepsgroep is waar de mens centraal staat en menselijk contact enorm belangrijk is. Bovendien is voor de meeste jobs in de zorg een specifiek diploma vereist en diploma’s van buiten de Europese Unie moeten nu eenmaal worden gehomologeerd. Daar loopt het wel vaker mis.”

Bij zorgberoepen staat menselijk contact centraal. Dezelfde taal spreken is daarom extra belangrijk

Sabine Goossens, HR-experte Acerta Consult

Van de buitenlandse EU-burgers die in België in de zorg werken, komen de meesten uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen en Roemenië. Van de niet-EU-burgers kom je in onze woonzorgcentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere zorginstellingen vooral werknemers tegen met een Marokkaans of Congolees paspoort.

Grafiek: procentueel aantal werknemers met buitenlandse nationaliteit: alle sectoren en zorgsector (lees verder na grafiek):

Zorgsector als spiegel van de samenleving

In de zorgsector zijn er veel knelpuntberoepen. Extra handen zijn dus zeker welkom. Zo ook  in woonzorgcentrum Orelia Ter Beuken in Alsemberg waar 8 van de 52 werknemers van buitenlandse origine is. 

Directeur Peter Musch: "Vooral de situatie op vlak van verpleegkundigen is schrijnend. Vacatures blijven openstaan.  Daarom namen we recent twee Indiase verpleegkundigen aan. Zij krijgen tweewekelijks taalcoaching, maar de taal blijft toch echt nog een barrière. Een groot verschil met o.a. onze Roemeense verpleegkundigen die uiteraard ook een andere nationaliteit hebben, maar doordat ze hier al jaren wonen de taal goed begrijpen en spreken."

De arbeidskrapte is een goede reden, maar meer diversiteit op de werkvloer zou sowieso goed zijn.  Sabine Goossens van Acerta: "De behoefte om een afspiegeling te zijn van de maatschappij leeft bij veel zorginstellingen in de huidige tijdgeest. Als het personeelsbestand een betere afspiegeling is van de huidige bevolking, vergroot de herkenbaarheid, toegankelijkheid en het draagvlak van de organisatie. "

Daarom suggereert Acerta bedrijven om te werken aan hun inclusiviteit. Daarbij wordt gedacht aan het aanbieden van taallessen, het gebruiken van pictogrammen en het herverdelen van takenpakketten om buitenlandse werknemers makkelijker te integreren. 

Meest gelezen