Boomkikker in Wortel-Kolonie
Wim Verschraegen

Kikkers en salamanders lijden onder droogte: "Het gebrek aan water wordt problematisch"

Amfibieën komen in gevaar door de aanhoudende droogte. In heel wat natuurgebieden daalt het peil van poelen en vennen razendsnel. "Kikkervisjes moeten lang genoeg in water kunnen groeien. Ook de waterkwaliteit verslechtert met dit weer", zegt boswachter Bart Hoeymans van natuurgebied Wortel-Kolonie.

"De droogte komt te vroeg op het jaar voor kikkers en salamanders", zucht boswachter Bart Hoeymans van Wortel-Kolonie op Radio 2. "Als een poel uitdroogt na de zomer, is dat nog een goede zaak voor amfibieën. Dan sterven veel van hun vijanden waardoor een populatie het nadien nog beter gaat doen. Maar de aanhoudende droogte van deze lente is een ramp. Kikkers hebben nu water nodig om zich voort te planten. De larven of kikkervisjes moeten ook voldoende lang in het water kunnen blijven om zich te ontwikkelen tot volwassen dieren."

Poelen worden moordkuilen waar amfibieën geen kans hebben

Boswachter Bart Hoeymans

Boswachter Hoeymans maakt zich zorgen omdat de regen uitblijft. "Het wordt stilaan problematisch. Het waterpeil in de poelen stond vrij hoog na de natte winter. Intussen zien we dat de hoger gelegen poelen snel uitdrogen. Die zijn enkel afhankelijk van regenwater. Bovendien zijn de hoge temperaturen slecht voor de waterkwaliteit. In warmer water zit minder zuurstof, dat kan leiden tot sterfte. Zeker bij kikkervisjes die nog via kieuwen ademen."

Moordkuilen

Door de droogte veranderen de poelen ook stelselmatig in "moordkuilen". De amfibieën zitten steeds dichter op elkaar in steeds minder water. Het doet denken aan de natuurbeelden uit Afrika waar leeuwen en krokodillen zich storten op alle dieren die komen drinken aan een schaarse waterpoel. "Alleen zijn de predatoren bij ons vogels als blauwe reigers die de amfibieën opeten. Maar ook onder water woedt er een strijd. Waterkevers en libellenlarven jagen op kikkervisjes." Lees verder onder de foto van de kamsalamander.

Kamsalamander in Wortel-Kolonie
Wim Verschraegen

Boomkikkers en kamsalamanders

De toestand van het dalende waterpeil is niet op alle plekken in Wortel-Kolonie even alarmerend. "Het niveau van het Brandven waar we nu staan (zie foto onderaan) is al danig gezakt maar het kan er nog mee door. Maar ook hier dalen de grondwatertafels. Dit ven is nochtans één van onze pareltjes", glundert Hoeymans terwijl nachtegalen en bonte vliegenvangers in de achtergrond baltsen. 

"In dit ven zitten kamsalamanders, alpenwatersalamanders, kleine watersalamanders, bruine kikkers, bastaardkikkers, poelkikkers en gewone padden. Sinds vorig jaar roept hier ook de zeldzame boomkikker. Die hebben we met succes geherintroduceerd in Wortel-Kolonie." 

"Nee, dit is geen goed weer"

Veel wandelaars komen onder de droge lentezon genieten van het "mooie weer" in de natuur van Wortel-Kolonie. Al wringt die term bij een boswachter. "Als mensen spreken over goed weer dan tik ik hen op de vingers. Ik weet dat ze me er niet dankbaar voor zijn, maar het moet regenen. En niet alleen voor de salamanders en de kikkers. Heel de natuur kreunt onder de droogte", besluit Hoeymans.

Brandven in Wortel-Kolonie
Dennis van den Buijs

Meest gelezen