Twee prinsessen in Oxford: Elisabeth sluit zich (voor het eerst) bij tante Astrid aan tijdens economische missie

Kroonprinses Elisabeth heeft zich tijdens de economische missie van België in Oxford bij haar tante Astrid en de rest van het gezelschap aangesloten. Het is de eerste keer dat ze dat deed. Voor de rectoren die zijn meegereisd, is het na de Brexit een uitdaging om de academische banden aan te halen.

Prinses Elisabeth (20) heeft voor het eerst deelgenomen aan een Belgische economische missie. Die wordt geleid door haar tante prinses Astrid. Vertegenwoordigers van de verschillende regeringen, zowat 400 bedrijfsleiders en academische toplui reizen het Verenigd Koninkrijk af om de belangrijke handelsrelatie tussen de twee landen in stand te houden, ook na de Brexit. 

Prinses Elisabeth en haar tante prinses Astrid in Oxford

Videospeler inladen...

Vanmorgen vond een ontmoeting plaats in Saint Hilda's College, waar de vicerector van de universiteit van Oxford het gezelschap verwelkomde. Voor Elisabeth was het niet ver reizen. Zij studeert nu aan Lincoln College, in het centrum van de stad. Zonder schroom voegde ze zich bij de rest van de delegatie voor het overleg over de academische samenwerking tussen België en het Verenigd Koninkrijk. 

Erasmus

Sinds de brexit is het uitwisselingsprogramma Erasmus afgeschaft. Belgische studenten moeten evenveel betalen om te studeren als andere internationale studenten. Onze universiteiten moeten nu zelf samenwerkingsakkoorden sluiten of verlengen om het voor studenten haalbaar te maken om in het Verenigd Koninkrijk te studeren. 

Ook de wetenschappelijke samenwerking staat op een laag pitje, omdat het Europese investeringsprogramma Horizon Europe nog niet is opengesteld voor het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft te maken met politieke strubbelingen tussen de EU en het VK.  

Pessimisme versus optimisme

Rector Luc Sels (zie video hieronder)van de KU Leuven is daar pessimistisch over, maar zegt dat dit soort missies belangrijk zijn om het tij te keren. "Er is pessimisme om een oplossing te vinden, maar we blijven optimistisch op de lange termijn. Voor de Europese onderzoeksagenda is het Verenigd Koninkrijk maar ook Zwitserland onmisbaar en waar er onmisbare hiaten ontstaan, vinden we meestal wel een oplossing."

Videospeler inladen...

Voor rector Rik Van Walle van de UGent is het belangrijk dat ook de Vlaamse regering en minister-president Jan Jambon (N-VA), die ook naar Oxford is gekomen, een duwtje in de rug kunnen geven. "We rekenen erop dat de Vlaamse regering er bij de Europese Unie kan op aandringen om de Britse universiteiten mee aan boord te houden." 

Minister-president Jambon antwoordt daarop dat het hem hier vooral te doen is om de dialoog gaande te houden. "Hier wordt niet op politiek niveau gepraat. Dat moeten we doen, maar het is natuurlijk niet makkelijk om als deelstaat met de Britse regering te gaan praten, als die zich nu eerst richt tot andere landen, zoals het Gemenebest."

Meest gelezen