Antwerps gouverneur Berx roept op: "Sproei je gazon niet dit weekend"

Antwerps gouverneur Cathy Berx roept iedereen op om spaarzaam om te springen met water. "Je gazon nu sproeien is een slecht idee", zegt ze op Radio 2 in Antwerpen. Een sproeiverbod is er niet. Intussen is het peil van de Grote Nete op verschillende plekken onder de drempelwaarde gedoken.

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx roept haar inwoners op om spaarzaam om te springen met water. "Nu je gazon sproeien of je auto wassen is geen goed idee. Water is een schaars goed in deze periode van aanhoudende droogte. Elke druppel is gewonnen", zegt Berx op Radio 2.  

Een provinciaal Antwerps sproeiverbod is er vooralsnog niet. "We staan in nauw contact met de watermaatschappijen over de bevoorradingszekerheid. Voorlopig is die gegarandeerd. Maar als het nodig is, kan ik als gouverneur zo'n verbod opleggen. Dat gebeurde in de hete zomer van 2018."

Grote Nete staat te laag

Intussen daalt het peil van de waterlopen zienderogen. "De Grote Nete duikt op verschillende meetpunten onder de drempelwaarden. We houden de toestand nauwlettend in de gaten. Als het debiet achteruit blijft gaan, en er komt geen regen, dan sluit ik niet uit dat we volgende week ook een ontrekkingsverbod opleggen voor de Grote Nete en een stukje van de Kleine Nete", zegt Berx. 

Onze controleurs kunnen boeren beboeten die toch water oppompen

Cathy Berx

Sinds vorige week is er in Antwerpen al zo'n onttrekkingsverbod van kracht voor de onbevaarbare waterlopen. Dat betekent dat boeren geen water uit de beken mogen oppompen voor hun activiteiten. "Onze controleurs zijn op het terrein en houden de meetpunten in de gaten. Ze kunnen ook ingrijpen. Wij krijgen dagelijks meldingen en foto's binnen van overtredingen. Onze handhavers gaan dan ter plaatse en kunnen boetes en dwangsommen opleggen." 

Meest gelezen