Wouter Beke neemt een selfie met vrijwilligers in een vaccinatiecentrum (zomer 2021)

Eigen lof stinkt? De waslijst aan "mijlpalen" waarmee Wouter Beke (CD&V) afscheid nam onder de loep

Fors hogere budgetten, een goede aanpak van de coronapandemie en ook in de kinderopvang resultaten: Wouter Beke (CD&V) klopte zichzelf meermaals op de borst in de toespraak waarmee hij zijn ontslag als Vlaams minister van Welzijn bekendmaakte. Kloppen zijn beweringen?

"Ik ben fier op wat ik met de hele ploeg op het kabinet, met collega's en met steun van de regering de voorbije 2,5 jaar heb kunnen realiseren. Verwezenlijkingen die nauwelijks de kranten hebben gehaald, maar die toch als mijlpalen zullen kunnen worden beschouwd". Wouter Beke (CD&V) klonk zelfverzekerd toen hij gisteravond zijn ontslag als Vlaams minister van Welzijn bekendmaakte.

BEKIJK - Het begin van de toespraak van Wouter Beke waarbij hij het over zijn "mijlpalen" had:

Videospeler inladen...

Wat volgde was een uitgebreide uiteenzetting van alle successen die hij naar eigen zeggen heeft geboekt sinds hij in oktober 2019 de eed als minister aflegde in het Vlaams Parlement. Sloeg Beke zichzelf hol op de borst? Of had hij wel degelijk een punt? We vragen het aan onze collega Steven Dierckx, die het domein zorg en welzijn al jaren volgt.

Budgetten

Een van zijn successen die Beke uitvoerig benadrukte en toelichtte, zijn de grote budgetten die hij wist los te weken voor de zorgsector. Tijdens de regeringsvorming onderhandelde hij 593 miljoen euro extra investeringen, zei hij. Tijdens de legislatuur kwam daar onder meer nog 400 miljoen euro extra bij om wachtlijsten voor mensen met een handicap weg te werken, net als 1 miljard euro aan investeringen in ziekenhuisinfrastructuur. 

"Als ik alle budgetten optel, is voor meer dan het dubbele gerealiseerd dan wat we met CD&V tijdens de verkiezingen hebben beloofd", zei Beke. "Wie kan zeggen dat ze 2 keer meer realiseren dan wat ze de kiezer hebben beloofd? Welzijn zal altijd het departement zijn van nooit genoeg, maar ook van nooit zoveel."

Wouter Beke sluit de ogen tijdens zijn toespraak.

Volgens Dierckx heeft Beke wel degelijk een punt. "Hij heeft forse budgetten weten los te weken voor zorg en welzijn", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Geld bijvoorbeeld om de wachttijd in te korten voor mensen met een handicap die bovenaan de wachtlijst staan, met de meest dringende zorgnoden. Zij zouden op korte termijn een budget moeten krijgen om zorg en opvang in te kopen."

Een minister van Welzijn is de minister van nooit genoeg

Steven Dierckx

"Geld ook om meer bedden te subsidiëren voor zwaar zorgbehoevenden in woonzorgcentra en vooral ook geld om een sociaal akkoord te sluiten voor hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden en meer personeel in de brede welzijnssector."

Volgens Dierckx heeft Beke dit alles wel voor een groot deel aan de coronacrisis te danken. "Die crisis heeft het belang van goede zorg overtuigend aangetoond. De zorgsector stond in de vuurlinie en dat heeft politiek draagvlak gecreëerd voor een stevig sociaal akkoord voor de Vlaamse welzijnssectoren, in het zog van een soortgelijk akkoord voor de federale gezondheidssectoren."

"Een minister van Welzijn is natuurlijk de minister van nooit genoeg", echoot Dierckx Beke. "De noden gaan altijd groter zijn dan de middelen. Het moet ook gezegd: geld voor bijkomend personeel volstaat niet. Je moet die plaatsen ook ingevuld krijgen en dat is een groot probleem in de zorgsector."

BELUISTER - Het gesprek met Steven Dierckx in "De ochtend":

Coronacrisis

"De geschiedenis zal aantonen dat we het, wat de aanpak van de pandemie betreft, nog niet zo slecht hebben gedaan": ook over zijn beleid tijdens de coronacrisis, stak Beke zichzelf een pluim op de hoed tijdens zijn toespraak. Nochtans zijn in België meer dan 30.000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus, onder wie vele duizenden in woonzorgcentra. Zeker de eerste coronagolf sloeg daar genadeloos toe.

"Toen de eerste coronadoden in België opdoken, heeft Beke snel beslist om woonzorgcentra te sluiten voor bezoek", zegt Dierckx. "Eigenlijk waren die niet voorbereid op de eerste coronagolf. Het personeel had amper beschermingsmateriaal en er waren weinig maatregelen om de viruscirculatie in de woonzorgcentra te voorkomen en in te dijken."

De echtgenote en dochter van Wouter Beke kijken toe terwijl hij zijn toespraak geeft.

"Het gaat natuurlijk om kwetsbare bewoners die samenleven. Het virus kon daar goed gedijen en slachtoffers maken. Woonzorgcentra waren bovendien voor een stuk het slachtoffer van het succes van ziekenhuizen die zich wel staande wisten te houden. Daar ging het beschikbare beschermingsmateriaal in de eerste plaats naartoe."

De hoge dodentol in de woonzorgcentra lijkt mij het grootste minpunt van zijn ministerschap

Steven Dierckx

Volgens Dierckx voert Beke een verdediging op twee sporen. "Hij zegt enerzijds dat niemand was voorbereid op wat op ons af kwam. Voor een stuk heeft hij gelijk, ook experts hebben de impact van het virus in het begin onderschat."

"Beke zegt anderzijds dat de situatie in Brussel en Wallonië nog erger was. Als je dat moet zeggen, dan betekent dit dat je zelf geen fraaie balans kan voorleggen. Hij heeft nadien topambtenaar Karine Moykens ingeschakeld om in de volgende coronagolven een en ander recht te trekken in die woonzorgcentra. Toch lijkt de hoge dodentol daar mij misschien het grootste minpunt van zijn ministerschap."

De vaccinatiecampagne is in de eerste plaats de verdienste van de vele vrijwilligers

Steven Dierckx

"Het meeste fier ben ik op de vaccinatiecampagne die Vlaanderen op de wereldkaart heeft gezet", zei Beke nog tijdens zijn toespraak. Ook hier slaat én zalft Dierckx. "Vlaanderen heeft een hoge vaccinatiegraad gehaald tegen het coronavirus en zit daar bij de wereldtop", zegt hij. "Natuurlijk zijn we daar geholpen door een sterke vaccinatietraditie in Vlaanderen."

"De vaccinatiecampagne kon ook bogen op sterk gewortelde vrijwilligersnetwerken in Vlaanderen. Ik denk daarom dat die campagne in de eerste plaats de verdienste is van die vele vrijwilligers. Als overheid moet je zo'n campagne natuurlijk organiseren en sturen. Dat heeft Beke al bij al goed gedaan, samen met zijn administratie en de lokale besturen."

Het vertrek van Wouter Beke na de persconferentie

Kinderopvang

"Ook in de kinderopvang, die nu fel onder vuur ligt, hebben we resultaten geboekt. We hebben beslist om bijkomend 7.000 plaatsen te creëren en het budget voor kinderopvang stijgt deze legislatuur met 123 miljoen euro." Tot slot ging Beke ook zijn verwezenlijkingen in het dossier van kinderopvang niet uit de weg tijdens zijn toespraak, al gaf hij tegelijk aan dat de dood van een kind in een crèche in Mariakerke in februari hem zwaar heeft geraakt.

BEKIJK - Een verslag uit "Het journaal" van 18 februari 2022 over het drama in een crèche in Mariakerke bij Gent:

Videospeler inladen...

"Kinderopvang is een sector die al langer kreunt onder een gebrek aan goed opgeleid personeel", zegt Dierckx. "Bovendien blijkt dat Kind en Gezin niet kort genoeg op de bal speelde om problemen te detecteren en aan te pakken en om daarbij het voorzorgsprincipe te hanteren."

"Symbool voor die problemen is de tragische dood van een kind in een crèche in Mariakerke waar al eerder problemen waren gemeld, maar die toch was opengebleven. Beke had daar eigenlijk geen bevredigende uitleg voor. Hij wees naar zijn administratie en naar Kind en Gezin."

"Het is een moeilijke evenwichtsoefening. Kind en Gezin zit er sinds het drama in Mariakerke dichter op en grijpt bij problemen sneller in om bijvoorbeeld een crèche al dan niet tijdelijk te sluiten. Dat lokt dan weer vaak onbegrip en ongenoegen uit bij de betrokken ouders. Dus ook dat is complexer dan het lijkt."

Conclusie

Hoe de geschiedenis het beleid van Beke uiteindelijk zal beoordelen, is koffiedik kijken. Dierckx houdt het voorlopig op "een gemengde balans in moeilijke omstandigheden". "Zonder de coronacrisis was zijn balans wellicht beter geweest, maar ook een politicus heeft maar 24 uren in 1 dag. Als hij met een dossier bezig is, heeft hij geen tijd voor een ander."

BEKIJK - De integrale toespraak van Wouter Beke:

Videospeler inladen...

Meest gelezen