Hilde Crevits (CD&V) volgt Wouter Beke op als Vlaams minister van Welzijn, Jo Brouns wordt minister van Werk

Hilde Crevits volgt Wouter Beke op als minister van Welzijn in de Vlaamse regering. Dat heeft de partijraad van CD&V beslist op aangeven van de partijtop. Haar bevoegdheden Werk, Economie én Landbouw gaan over naar Vlaams Parlementslid Jo Brouns die zo een nieuwe minister wordt.

De kogel is door de kerk: Hilde Crevits is de nieuwe Vlaams minister van Welzijn. Ze volgt partijgenoot Wouter Beke op die vorige week ontslag nam. Crevits was tot nog toe minister van Werk, Economie en Landbouw in diezelfde Vlaamse regering. 

Die bevoegdheden gaan over naar Jo Brouns, sinds 2013 burgemeester van Kinrooi en sinds 2019 Vlaams Parlementslid. Hij krijgt alvast felicitaties van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) op Twitter. Ook Beke reageert opgetogen op Twitter. "We tonen dat Welzijn en Limburg absolute topprioriteiten zijn voor CD&V", schrijft hij.

Jo Brouns

Wie is Jo Brouns?

Jo Brouns is geboren op 12 januari 1975 in Kinrooi, een gemeente in Limburg vlak bij de grens met Nederland. Sinds 2013 is hij er burgemeester, een functie die zijn vader Hubert eerder 16 jaar lang bekleedde. 

Tegelijk was Jo Brouns kabinetsmedewerker van Jo Vandeurzen die tien jaar lang Vlaams minister van Welzijn was. Van 2006 tot 2019 was hij ook lid van de provincieraad van Limburg. Dat jaar raakte hij verkozen als Vlaams Parlementslid. Hij is getrouwd met Lieve Pellens, samen hebben ze drie kinderen.

Coens: "Ervaring en anciënniteit"

Rond 21.15 uur sprak aftredend CD&V-voorzitter Joachim Coens de verzamelde pers toe om de beslissing toe te lichten. "Ik kom u de uitslag bekendmaken van één de bespreking en twee de stemming die er is geweest betreffende het voorstel naar de partijraad toe die een bindend advies geeft aan de Vlaamse fractie voor de aanduiding van de nieuwe Vlaamse minister", stak hij van wal.

"De bevoegdheden van Wouter Beke zullen worden opgenomen door Crevits die ook onze viceminister-president is. Daarmee onderstrepen wij het belang dat wij aan het departement Welzijn hechten door onze viceminister-president met de meeste ervaring en anciënniteit op deze functie te bevestigen."

BEKIJK - Joachim Coens spreekt de pers toe rond 21.15 uur vanavond:

Videospeler inladen...

Stikstofdossier "dubbel opvolgen"

"Voor de bevoegdheden die nu onder de voogdij van Crevits vallen is gekozen voor nieuw talent uit Limburg, een jong parlementslid Jo Brouns", ging Coens voort. "Dit voorstel is aan de partijraad voorgelegd en is met 87 procent van de stemmen goedgekeurd. Hij is nog maar sinds deze legislatuur lid van het Vlaams Parlement, maar als burgemeester is hij een belangrijke vertegenwoordiger in Limburg."

"Brouns heeft affiniteit met het departement Landbouw en met de sector en zal voor ons deze belangen verder behartigen, samen met Hilde die als viceminister-president ook verder voor deze bevoegdheden zal zorgen. Het stikstofdossier komt uiteraard bij Brouns terecht, maar de viceminister-president zal altijd mee aan tafel zitten zodat we dit dubbel kunnen opvolgen."

Morgen om 11.30 uur geven de oude en nieuwe ministers van CD&V een persconferentie op het secretariaat van de partij.

Jo Brouns (tweede van rechts) bij aankomst aan het CD&V-hoofdkwartier eerder vanavond.

13 miljard euro

"Welzijn is echt een belangrijk departement voor de Vlaamse regering", zegt onze Wetstraatjournalist Anne Vanrenterghem in "Laat". "Alleen al als je naar de cijfers kijkt: in het departement gaat 13 miljard euro om. Als je dat vergelijkt met het departement Werk, daar gaat het om een dikke 3 miljard euro. Een groot verschil." 

"Binnen Welzijn zit het ook vol belangrijke thema's. Denk aan de woonzorgcentra, kinderopvang, jeugdzorg, psychiatrische hulp, de ziekenhuizen of de coronacrisis. Daarom is men uiteindelijk bij Crevits uitgekomen als ervaren rot."

"De voorbije dagen zijn nog wel een aantal pistes bekeken om eventueel toch een Limburger te vinden, maar algauw bleek toch dat het belangrijk was om vooral iemand ervaren op dit departement te zetten."

Over een mogelijke opvolger van Sammy Mahdi als staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de federale regering, is vanavond niks gezegd. Naar alle waarschijnlijkheid volgt hij over enkele weken Joachim Coens op als voorzitter van CD&V. "Er is ongetwijfeld al over nagedacht, het ging hier om de grote puzzel", zegt Vanrenterghem. "We weten het nog niet.

BEKIJK - De toelichting van Anne Vanrenterghem bij de stoelendans bij CD&V in "Laat":

Videospeler inladen...

Meest gelezen