Centen struikelblok voor Belgische regering om Europees energieplan goed te keuren: "Rekenwijze niet aanvaardbaar"

De federale regering van ons land kan zich voorlopig niet vinden in de plannen van de Europese Commissie om tegen 2027 volledig af te geraken van Russische fossiele brandstoffen. Vooral de verdeling van de middelen blijkt een struikelblok. "De voorgestelde rekenwijze is voor ons niet aanvaardbaar", zegt staatssecretaris voor de Relance Thomas Dermine (PS) op de websites van Knack en Le Soir.

Het RePowerEU-plan, zo heet het plan dat de Europese Commissie vorige week voorstelde om snel onafhankelijk te worden van Russische energie. Dat plan heeft drie pijlers: energiebesparing, meer hernieuwbare energie en extra import van gas vanuit andere regio’s. Liefst 300 miljard euro trekt de Commissie daarvoor uit.

Maar over hoe die middelen zullen worden verdeeld onder de lidstaten, daar is onenigheid over. Ook de Belgische regering kan zich niet vinden in de rekenwijze. Van de 300 miljard is slechts 20 miljard echt nieuw geld, dat via de verkoop van extra uitstootrechten moet binnenkomen. Met die uitstootrechten “kopen” bedrijven de toestemming om broeikasgassen uit te stoten.

De Commissie stelt voor om die 20 miljard te verdelen volgens de methode die ook is gebruikt voor het coronaherstelfonds. Probleem: die rekenwijze komt nadelig uit voor België. Hij is namelijk gebaseerd op het bruto binnenlands product van 2021 en onze economie deed het goed vorig jaar. Daardoor dreigt ons land 1 miljard minder te krijgen uit het coronaherstelfonds. De regering ziet die rekenwijze dan ook niet zitten voor het energieplan.

"Het zou veel beter zijn om naar de energieafhankelijkheid van de lidstaten te kijken", zegt staatssecretaris Dermine in Knack en Le Soir. " Op die manier zou België volgens berekeningen van de administratie meer dan 500 miljoen in plaats van de voorziene 270 miljoen euro krijgen. De voorgestelde rekenwijze is voor ons niet aanvaardbaar." Bij het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) is te horen dat België het voorstel om RepowerEU te financieren inderdaad nog niet kan steunen maandag op een speciale top in Brussel.

BELUISTER - VRT-journalist Rob Heirbaut gaf meer uitleg in "De ochtend" op Radio 1:

© VRT - Charlie De Keersmaecker

Meest gelezen