AFP or licensors

Zeg niet "geachte meneer/mevrouw", maar "beste": federale ambtenaren krijgen brochure rond genderinclusief taalgebruik

Alle federale ambtenaren hebben een brochure gekregen over genderinclusief taalgebruik. De tips moeten leiden tot een overheidscommunicatie waar iedereen zich in kan herkennen. Zo roept de brochure op om het woord arts te gebruiken in plaats van geneesheer of leerkracht in plaats van leraar of lerares. 

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een reeks regels die ambtenaren moeten naleven. Het zijn tips die het overheidspersoneel bewust moet maken van inclusief schrijven. "Het is een manier van schrijven met als doel om respectvol met gender om te gaan en in het bijzonder voor de plaats van het vrouwelijke in de communicatie", is te lezen in de brochure.

Het gaat daarbij om de benamingen van beroepen, aansprekingen en zelfs spreekwoorden met "man" erin. Een paar voorbeelden uit de brochure:

  • Zeg niet secretaresse, maar administratief medewerker
  • Zeg niet leraar of lerares, maar leerkracht
  • Zeg niet ombudsman, maar ombudspersoon
  • Zeg niet man of echtgenote, maar partner
  • Zeg niet "als één man", maar wel "unaniem"
  • Zeg niet "verman je", maar wel "houd moed!"
  • Zeg niet "geachte heer of mevrouw", maar "beste" of gewoon de naam

De brochure komt er op initiatief van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). "Als je een gendergelijk beleid wil voeren en vrouwen alle kansen wil geven, dan hoort een gegenderd woordgebruik niet meer. Vrouwen zijn net zo goed aanwezig op de arbeidsmarkt als mannen en dat  moet worden weerspiegeld in ons taalgebruik", legt De Sutter uit.

Sofie Verhalle , trainer genderbewuste communicatie bij kenniscentrum RoSa vzw, beaamt dat. "De federale overheid probeert rekening te houden met tendenzen en met het feit dat taal evolueert. We stappen wat meer af van die gegenderde vorm. Het is een mooie aanbeveling voor iedereen die communiceert bij de overheid", legde ze uit in "De ochtend" op Radio 1.

Beluister hier het hele interview met Sofie Verhalle van vzw RoSa:

"Ik gebruik wel niet graag "genderneutraal". Ik wil gender niet uitvlakken. Het blijft perfect oké om een man of vrouw met meneer of mevrouw aan te spreken. Maar daarnaast wil misschien ook iemand met "die" worden aangesproken."

"Deze brochure is een goeie manier om erover na te denken en niet te hervallen in stereotypen. Een geneesheer is niet noodzakelijk een man. Met deze aanbevelingen kunnen we een debat op gang brengen, maar het is geen verplichting", benadrukt Verhalle.

Meest gelezen