Aangepaste regelgeving en verlengde termijn voor behoud van historische liften

Historische liften zullen in de toekomst beter behouden en beschermd worden. Een nieuw regelgevend kader moet de veiligheid van de gebruikers en onderhoudstechnici garanderen zonder aan de erfgoedwaarde van de lift te raken. Alleen al in Brussel zijn er meer dan 800 historische liften, die het Brussels Gewest allemaal gaat inventariseren. "Het zou doodzonde zijn als deze moesten verdwijnen", klinkt het bij Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (one.brussels-Vooruit)

In Brussel, maar ook in andere Belgische steden, zijn er nog heel wat historische liften te vinden. Volgens de huidige regelgeving zouden alle liften die dateren van voor 1958 gemoderniseerd moeten zijn tegen het einde van 2022. Maar gevreesd wordt dat door de tijdsdruk veel historische liften onherroepelijk beschadigd of vernietigd zullen worden bij het moderniseren. Daarom is er nu een nieuw regelgevend kader voor het moderniseren van de liften en krijgen eigenaars van historische liften tot eind 2027 de tijd om aanpassingen door te voeren.

Het doel van deze aangepaste regelgeving is om de veiligheid van de gebruikers en onderhoudstechnici te garanderen zonder aan de erfgoedwaarde van de lift te raken. Dit is mogelijk door het gebruik van alternatieve technologieën toe te laten binnen deze categorie liften, zoals bijvoorbeeld elektronische beveiligingssystemen. 

Inventaris van historische liften

“We zijn een gigantische historische fout aan het vermijden. Het zou doodzonde zijn als deze liften moesten verdwijnen", stelt Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-Vooruit). "Gelukkig konden we hier samen met mijn federale collega Pierre-Yves Dermagne nog net op tijd een stokje voor steken. Vandaag hebben we al meer dan 800 Brusselse historische liften kunnen redden door ze in onze inventaris op te nemen.  Ik roep nogmaals alle eigenaars van Brusselse historische liften, die dit nog niet deden, op om contact op te nemen met Homegrade Brussels om de lift aan onze inventaris te laten toevoegen. Enkel de liften die zijn geïnventariseerd vallen onder deze nieuwe regelgeving".

Het Brusselse Gewest is het eerste Gewest dat de historische liften op haar grondgebied inventariseert. Eigenaars van liften die zich op deze lijst bevinden krijgen een attest van historische waarde van de gewestelijke administratie urban.brussels. Hierdoor moet de lift niet tegen eind 2022 worden aangepast om aan de bestaande regelgeving te voldoen. Eigenaars van historische liften met een attest hebben tot eind 2027 de tijd om de liften aan te passen aan een nieuwe normen die specifiek ontwikkeld zijn op maat van deze liften. 

Meest gelezen