Een van de talloze kapelletjes in Roosdaal

Gemeente Roosdaal brengt alle 170 kapelletjes in kaart, belangrijkste kapellen worden gerestaureerd

De gemeente Roosdaal heeft alle kapelletjes in de gemeente in kaart gebracht en in samenwerking met een extern bureau wordt nu een toekomstplan uitgewerkt om de belangrijkste kapellen te herstellen, te renoveren en open te stellen voor het publiek. Om het toekomstplan vorm te geven, zullen de inwoners betrokken worden via workshops, bevragingen en inspraakmomenten. 

De gemeente Roosdaal heeft de afgelopen jaren alle kapellen in de gemeente in kaart gebracht. En dat zijn er heel wat: zowat 170. In samenwerking met een extern bureau wil de gemeente de meeste en vooral de belangrijkste kapellen herstellen, renoveren, conserveren en toegankelijk maken voor het publiek in de komende jaren.

Veel van de kapelletjes in Roosdaal liggen langs een netwerk van oude voetwegen. "Tijdens de coronacrisis zijn die voetwegen opnieuw veel bewandeld en dus drong een herwaardering van de kapellen zich op", zegt schepen van cultuur in Roosdaal, Johan Van Lierde (CD&V) "Er zitten veel kleine 'muurniskapelletjes' tussen, maar ook veel grote, alleenstaande kapellen, waarvan een negentiental een grote erfgoedwaarde hebben. Een extern bureau zal nu een opwaarderingsplan opstellen waarmee we vanaf 2023 aan de slag gaan."

Ook de inwoners van Roosdaal zullen bij het plan betrokken worden. Daarvoor zullen inspraakmomenten, workshops en bevragingen georganiseerd worden. Voor het hele project trekt de gemeente 150.000 euro uit.

Meest gelezen