Coronapatiënten met langdurige klachten kunnen vanaf volgende maand medische kosten terugbetaald krijgen

Coronapatiënten die meer dan 3 maanden na hun besmetting nog steeds last hebben van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid, kunnen vanaf volgende maand sommige medische kosten terugbetaald krijgen. Het gaat onder meer over kinesitherapie, logopedie en psychologische hulp. Gisteren werd een akkoord bereikt over een eerste stap om de terugbetalingsregeling uit te werken. Voorlopig zouden zo'n 13.000 Belgen in aanmerking komen.

Heel wat coronapatiënten blijken maanden na hun besmetting nog steeds last te hebben van onder meer vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn en concentratie- en geheugenproblemen. Precieze cijfers voor ons land zijn er niet, maar volgens een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft minstens 1 op de 7 coronapatiënten na een half jaar nog klachten (op basis van internationale studies, red.).

BEKIJK - Met Elke gaat het, anderhalf jaar na haar coronabesmetting, al veel beter. Maar echt de oude is ze nog niet.

Videospeler inladen...

Probleem tot nog toe was dat langdurige covid of "long covid" niet officieel erkend is als aandoening. En dus kunnen medische kosten niet worden terugbetaald. Het probleem werd al meermaals aangekaart door longcovidpatiënten die zich in de steek gelaten voelen.

In ons land werd de erkenning vorig jaar in april al unaniem goedgekeurd in de commissie Volksgezondheid. En nu is er ook een eerste akkoord over de uitwerking van de terugbetalingsregeling, dat laat federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weten.

Mensen die 12 weken na een positieve coronatest nog steeds klachten hebben, die een zichtbare impact hebben op het dagelijks leven, én waar geen andere oorzaak voor is, zouden al vanaf volgende maand sommige kosten terugbetaald kunnen krijgen. 

Voor kinesitherapie kan de huisarts bovenop de 18 eerste terugbetaalde sessies nog 30 extra beurten voorschrijven over een periode van 6 maanden. Die bijkomende beurten worden volledig terugbetaald, er hoeft geen remgeld te worden betaald en er mogen geen supplementen worden aangerekend.

Voor logopedie kunnen 7 sessies worden terugbetaald, voor psychologische zorg gelden de terugbetalingsregels die nu al gelden (11 euro per sessie of 4 euro voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, en de eerste sessie gratis, enkel bij bepaalde geconventioneerde psychologen, red.).

Zo nodig kan er ook nog aangevuld worden met zorg door een diëtist en/of een ergotherapeut. Als er verschillende types van zorg nodig zijn, zal een zorgcoördinator worden aangesteld die een behandelplan opstelt. "Die moet er onder meer voor zorgen dat er goed geluisterd wordt naar de patiënt", zegt minister Vandenbroucke. "Maar ook dat de verschillende aspecten van verzorging goed op elkaar worden afgestemd."

13.000 Belgen

In afwachting van meer verfijnde richtlijnen, worden de volgende criteria gehanteerd bij het stellen van de diagnose:

  • De patiënt heeft 12 weken na de eerste symptomen van een COVID-19-infectie en/of na een positieve test nog steeds last van klachten gelinkt aan COVID-19
  • Er is geen andere verklaring voor deze klachten
  • Frequente klachten zijn vermoeidheid, kortademigheid, cognitieve problemen
  • De verschillende klachten hebben een zichtbare impact op het dagelijks leven van de patiënt
  • De klachten kunnen veranderen in de loop van de tijd
De werkgroep van het Riziv schat dat in eerste instantie 13.000 Belgen in aanmerking komen voor de terugbetaling. Voor dit eerste deel van de overeenkomst is een budget van 7,1 miljoen euro voorzien.
 

"Het was voor ons belangrijk dat enerzijds huisartsen de diagnose "post-covid" of "long covid" kunnen stellen en anderzijds dat patiënten die lijden aan dit syndroom een beroep kunnen doen op concrete zorg”, zegt minister Vandenbroucke (zie video hieronder).

"Met deze overeenkomst willen we patiënten optimale zorg bieden op basis van de meest recente kennis over dit syndroom. Ik wilde ook de financiële drempels verlagen, zodat elke patiënt die een behandeling nodig heeft, er toegang toe heeft en er niet om financiële redenen van hoeft af te zien."

Videospeler inladen...

De nieuwe regeling geldt voorlopig voor één jaar. 

Meest gelezen