Laatste dag om je belastingaangifte in te dienen: dit zijn de 14 meestgestelde vragen

Vandaag, vrijdag 15 juli, is de laatste dag waarop je je belastingaangifte kan indienen, als je die elektronisch invult. Voor wie ze invult op papier, is het eigenlijk al te laat. Heb je het uitgesteld tot het laatste moment? Geen nood. "De inspecteur" van Radio 2 geeft het antwoord op de 14 vragen die de FOD Financiën dit jaar het meest krijgt. 

Bekijk hier de VRT NWS Live met Sven Pichal en Michaël Van Droogenbroeck met meer antwoorden op vragen over de belastingaangifte:

Videospeler inladen...

1. Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Wat moet ik doen?

Controleer nauwkeurig of je gegevens juist en volledig zijn. Is dat het geval? Dan hoef je niets te doen of terug te sturen. Er is geen enkele bevestiging nodig. Je zal je aanslagbiljet ontvangen met jouw belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel.

Zijn je gegevens onjuist of onvolledig, verbeter dan het voorstel:

 • Ofwel online via MyMinfin (Tax-on-web). Je hebt daarvoor de tijd tot 15 juli 2022. Lees hier hoe je dat aanpakt.
 • Ofwel via het papieren antwoordformulier (als je je voorstel per post ontvangen hebt). Het formulier moet in dat geval ten laatste op 30 juni 2022 bij FOD Financiën aankomen. 
 • Als je een beroep doet op een accountant, heeft hij tot 15 juli 2022 de tijd om je voorstel via Tax-on-web te wijzigen. 

"Een belastingaangifte in Tax-on-web met vooraf ingevulde gegevens is niet hetzelfde als een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Zie je nog geen eindberekening, dan gaat het om een gewone belastingaangifte die je nog moet bevestigen", merkt De Inspecteur op.

2. Hoe controleer ik of mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte klopt?

Je kan je voorstel controleren met behulp van de lijst van de meest voorkomende aandachtspunten.

De toelichting bij de aangifte kan nuttig zijn voor meer gedetailleerde informatie over de gegevens die opgenomen zijn in het voorstel.

Als je hulp nodig hebt, kunnen de medewerkers van de FOD Financiën je telefonisch helpen bij het controleren (en zo nodig verbeteren) van je voorstel. Bel daarvoor naar je belastingkantoor ("centrum Particulieren"). Werk je nog op papier? Het telefoonnummer staat vermeld op het voorstel dat je met de post ontvangen hebt.

3. Ik heb mijn papieren aangifte of mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte nog niet ontvangen. Is dat normaal?

De aangiften en de voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden gedurende de hele maand mei verstuurd. Wil je niet wachten? Jouw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte is al online beschikbaar via MyMinfin (Tax-on-web).

Heb je begin juni nog niets ontvangen? Bel dan naar je belastingkantoor en hou je identiteitskaart bij de hand.

4. Hoe krijg ik toegang tot mijn aangifte of mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte in MyMinfin?

Ga naar MyMinfin.be en meld je aan ofwel met itsme ofwel met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer. Klik op "Mijn aangifte/Mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte" en ga naar Tax-on-web.

5. Ik moet plots meer betalen of ik krijg minder terugbetaald in vergelijking met vorig jaar. Mijn situatie is nochtans niet veranderd. Waarom dit verschil?

Een mogelijke reden is de vermindering van jouw bedrijfsvoorheffing (die elke maand op je loon of je pensioen wordt ingehouden). Controleer dit door het bedrag van jouw voorheffing van de twee voorgaande jaren te vergelijken.

De bedrijfsvoorheffing is een soort van "voorschot" op het eindbedrag van de belasting. Als je minder voorheffing betaalt, kan dit een impact hebben op de belasting die je moet betalen of die jou zal worden terugbetaald.

6. Wanneer ontvang ik mijn terugbetaling?

De FOD Financiën moet je eerst op de hoogte brengen van de definitieve berekening van de belasting. Dat gebeurt via het aanslagbiljet dat je tussen augustus 2022 en juni 2023 ontvangt. De datum van de terugbetaling staat op je aanslagbiljet vermeld.

7. Ik wil hulp bij het invullen van mijn aangifte. Wat kan ik doen?

Heb je een vraag over een code, een bedrag of iets anders? Bel naar je belastingkantoor om alle nodige informatie te verkrijgen.

Wil je je aangifte laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën? Bel dan naar 02 575 56 66 om een afspraak te maken. Zelfs als je je aangifte nog niet hebt ontvangen, bel je beter zo snel mogelijk om zeker een afspraak te krijgen op een voor jou passend moment.

Opgelet: wie zich zonder afspraak aanmeldt bij de kantoren van de FOD Financiën zal niet geholpen worden.

8. Hoe weet ik wat het wordt: opleggen of terugkrijgen?

Als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, staat het bedrag van je belasting in het voorstel.

Dien je je aangifte in via MyMinfin (Tax-on-web)? Voor je je aangifte verzendt: klik op "Berekenen van de belastingen" in het menu bovenaan het scherm.  Als je je aangifte al verzonden hebt: in Tax-on-web klik je onder "Mijn documenten" op de knop "Berekenen" naast je aangifte. 

Je kunt je belastingen ook anoniem berekenen met de tool "Tax-Calc" van de FOD Financiën.

Pas op: in alle gevallen gaat het om een raming van je belasting. Het (definitieve) bedrag in je aanslagbiljet (belastingberekening) kan soms verschillend zijn.

9. Ik heb mijn pensioenfiche nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?

De Federale Pensioendienst verzendt geen papieren pensioenfiches meer per post. Je pensioenfiche is altijd online toegankelijk, via mypension.be of via MyMinfin.be > Mijn documenten

Wil je je pensioenfiche toch per post ontvangen? Dat kan bij de Federale Pensioendienst op www.fiscalefiche.be (voer gewoon je nationaal nummer in).

Je hebt je pensioenfiche niet nodig om je aangifte te kunnen indienen:

 • als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt of als je voor je aangifte gebruik maakt van Tax-on-web: de vermelde gegevens zijn precies dezelfde als die op je pensioenfiche.
 • als je jouw aangifte laat invullen door een medewerker van de FOD Financiën: de gegevens waartoe de medewerkers toegang hebben, zijn precies dezelfde als die op jouw pensioenfiche.

10. Hoe geef ik de inhouding van de roerende voorheffing op mijn vrijgestelde dividenden aan?

Je kan de roerende voorheffing die ingehouden is op je vrijgestelde dividenden laten verrekenen met je personenbelasting. Vul daarvoor de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in de codes 1437/2437.

Je kan maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 euro aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 procent is, kun je dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren. Je kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is.

Hier vind je informatie over de vrijstelling voor dividenden. 

11. Hoe moet ik mijn hypothecaire lening aangeven?

Het is raadzaam om MyMinfin (Tax-on-web) te gebruiken. Sommige codes zijn vooraf ingevuld. Je wordt stap voor stap begeleid bij het invullen van de andere codes (in de meeste gevallen). Je hebt toegang tot de attesten van je hypothecaire leningen en levensverzekeringen. 

Raadpleeg ook de gedetailleerde uitleg van de aangifte en de specifieke FAQ’s voor de hypothecaire leningen.

12. Hoe moet ik mijn in het buitenland gelegen onroerend goed aangeven?

Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wordt het belastbaar inkomen van buitenlandse onroerende goederen op dezelfde wijze bepaald als dat van in België gelegen onroerende goederen, namelijk op basis van het kadastraal inkomen.

Je gebruikt je woning in het buitenland voor jezelf en/of je verhuurt het aan particulieren?

 • Vermeld het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen in jouw aangifte bij code 1106/2106 (vak III, A. 2).
 • Vermeld vervolgens de gegevens van jouw onroerend goed in punt B van ditzelfde vak.

Als je het goed in het buitenland nog niet aan de FOD Financiën hebt gemeld, doe dit dan zo snel mogelijk (bij voorkeur via MyMinfin). Je ontvangt dan het kadastraal inkomen van jouw goed.

13. Ik heb inkomsten en/of een rekening in het buitenland. Hoe moet ik die aangeven?

Als je een buitenlandse rekening hebt, moet je:

Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen en heb je een buitenlandse rekening? In dat geval is je voorstel niet meer geldig en moet je een aangifte indienen. Klik hier voor meer informatie over het aangeven van buitenlandse rekeningen.

Heb je inkomsten in het buitenland? Dan moet je die aangeven.

 • Als je inkomsten hebt in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg of Nederland, gebruik dan de toepassing van de FOD Financiën.
 • Wil je informatie per type inkomsten, raadpleeg dan de FAQ.

14. Kan ik uitstel krijgen om mijn aangifte in te dienen?

Vrees je dat je je aangifte niet tijdig kan indienen? In uitzonderlijke gevallen kan je een bijkomende indieningstermijn krijgen:

 • Je aanvraag moet door overmacht of geldige redenen worden gerechtvaardigd. Het moet gaan om een gebeurtenis die je niet kon voorzien of vermijden en die is ontstaan buiten je wil om (een ernstige ziekte, de documenten zijn verdwenen door diefstal of brand, het kadastrale inkomen van je woning werd nog niet bepaald...)
 • Je aanvraag moet de belastingdienst bereiken voor het verstrijken van de normale indieningstermijn: 30 juni 2022 als je je aangifte op papier wil indienen of 15 juli 2022 als je je aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) wil indienen.

Heb je een probleem met je identiteitskaart of pincode en krijg je daardoor geen toegang tot MyMinfin (Tax-on-web)? Dan kun je geen verlenging van de indieningstermijn krijgen. Probeer itsme te gebruiken.

Om een bijkomende indieningstermijn aan te vragen bel je naar je belastingkantoor. Je zal het volgende moeten vermelden:

 • je familienaam, voornaam en nationaal nummer
 • de manier waarop je aangifte wordt ingediend: via het papieren formulier of via Tax-on-web
 • de redenen die je aanvraag rechtvaardigen
 • de datum van de gevraagde bijkomende indieningstermijn

Je kantoor zal je aanvraag onderzoeken en jou op de hoogte brengen van een akkoord of weigering. Als je geen bijkomende indieningstermijn krijgt (en je aangifte dus niet op tijd wordt ingediend), dien dan je aangifte toch zo snel mogelijk in. 

Meest gelezen