Tijdens het proces in eerste aanleg, in februari vorig jaar.
Belga

Dan toch geen veroordeling voor discriminatie: Getuigen van Jehova in beroep nu over hele lijn vrijgesproken

De vzw achter de Getuigen van Jehova is door het hof van beroep over de hele lijn vrijgesproken. Vorig jaar werd de vzw veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie tegen ex-leden die ervoor gekozen hadden om de geloofgemeenschap te verlaten. De rechtbank legde de vzw een boete op van 96.000 euro, maar die straf vervalt nu dus. Het hof zegt dat er niet noodzakelijk sprake was van een opgedragen uitsluitingsmechanisme.

Het hof van beroep in Gent heeft de vzw achter de Getuigen van Jehova over de hele lijn vrijgesproken in het discriminatiedossier tegen de vzw. Vorig jaar werd de vzw in eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van een boete van 96.000, en dat voor het aanzetten tot discriminatie en haat of geweld tegen de leden die ervoor gekozen hadden om de geloofgemeenschap te verlaten. Meer dan 10 burgerlijke partijen - ex-leden - hadden zich burgerlijke partij gesteld. 

De rechter in eerste aanleg zei vorig jaar na de veroordeling dat de vzw wel degelijk de discriminatiewet schendt, door van bovenaf op te dragen dat ex-leden zouden uitgesloten moeten worden. "De vereniging propagandeert het uitsluitingsbeleid aan haar lokale geloofsgemeenschappen en brengt daarmee heel wat pijlers van onze grondrechten in gedrang", aldus de rechter bij het voorlezen van het vonnis toen. "Op geen enkel ogenblik stond de geloofsgemeenschap stil bij de zeer nadelige gevolgen voor de slachtoffers. Religieuze regels staan in onze maatschappij niet boven de wet". 

Eigen beslissing

Het hof stelde in een lijvig arrest nu dat er onder meer een "probleem" zou zijn met de bewijsvoering. Op basis daarvan kon niet worden gesteld dat er sprake was van een uitsluitingsmechanisme dat van bovenaf werd gedicteerd. "Het feit dat sommige klagers zeiden dat ze geen contact meer hadden met hun familieleden of vrienden binnen de gemeenschap is volgens het hof niet noodzakelijk het gevolg van een uitsluitingsbeleid. Maar het was gewoon hun eigen keuze. Het is ieders goed recht om geen contact meer te willen met mensen die bijvoorbeeld niet voldoen aan een bepaald idee van normen en waarden", zegt Dimitri De Béco, de advocaat van de vzw. "Ik ben blij dat het hof meer elk individueel verhaal heeft bekeken en tot deze conclusie is gekomen."

Patrick Haeck, een van de burgerlijke partijen, is teleurgesteld. "We gaan onderzoeken of we er mee verder kunnen, desnoods gaan we naar het Europees hof", aldus Haeck. Partijen kunnen eventueel nog cassatieberoep aantekenen", zegt De Béco. "Ze kunnen ook naar Europa trekken, maar in onze verdediging hebben we net heel veel Europese wetgeving en arresten gebruikt, dus de kans lijkt me klein dat ze daar gelijk gaan krijgen", aldus De Béco.

Meest gelezen