James Arthur Photography

Brussels Parlement verwerpt voorstel voor verbod op onverdoofd slachten

De Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement heeft het voorstel van enkele meerderheidspartijen - Défi, Open Vld en Groen - voor een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verworpen.  Zes leden stemden tegen het voorstel van ordonnatie, zes voor en drie onthielden zich.

Het voorstel zal toch nog eens aan bod komen op de plenaire vergadering van 17 juni, maar via een stemming over de conclusies van de commissie om het verbod te verwerpen. Als de conclusies verworpen zouden worden, zou het debat over het hele voorstel in de zitting heropend worden, wat zeker niet uitgesloten lijkt.

De stemming in de commissie lijkt beïnvloed te zijn door de tijdelijke vervanging van enkele leden. Zo werd Véronique Jamoulle (PS) vervangen door Ridouane Chahid en Ingrid Parmentier van Ecolo door John Pitseys en Gladys Kazadi van les Engagés door Céline Fremault. De fractiediscipline leek immers niet overal van toepassing te zijn.

Zoals aangekondigd trok Dominiek Lootens-Stael van Vlaams Belang zijn voorstel van ordonnantie  in om te vermijden dat het cordon sanitaire ingeroepen zou worden om het voorstel van de drie partijen niet te steunen. Aan het einde van de zitting trok ook Cieltje Van Achter van N-VA haar voorstel in. Bij de start van de bespreking bleek meteen dat de initiatiefnemers van de drie partijen twee voorstellen tot amendement ingediend hadden.

Tijdens het debat bleek snel dat de standpunten weinig gewijzigd zijn binnen de meerderheid. Regeringspartijen PS en one.brussels (Vooruit) steunen het voorstel van de drie coalitiegenoten niet. Ook de PVDA (PTB) steunt het verbod niet. In de oppositie steunt MR het verbod wel.

John Pitseys van meerderheidspartij Ecolo bevestigde nog dat zijn partijgenoten naar eer en geweten mogen stemmen als het voorstel de plenaire haalt, maar dat hij een commissievoorzitter Tristan Roberti zich onthouden in de commissie. Fremault van Les Engagés, het vroegere cdH, onthield zich eveneens omdat ze vindt dat het dossier niet goed behandeld is en meer hoorzittingen en tijd nodig zijn. De fractieleden stemmen in de plenaire naar geweten.

Meest gelezen