Netbeheerder Fluvius wil 4 miljard om ons elektriciteitsnet aan te passen aan meer elektrische auto's en warmtepompen

Fluvius, de beheerder van ons elektriciteitsnet, heeft een investeringsplan van 4 miljard euro voorgesteld. De investeringen moeten ons elektriciteitsnetwerk klaarstomen voor de lawine aan elektrische auto's en warmtepompen de komende jaren. Energieregulator VREG moet de knoop doorhakken.

We moeten zonnepanelen leggen op onze huizen, die we het liefst verwarmen met een warmtepomp en voor onze woning staat maar beter een elektrische auto. De "elektrificatie" van onze maatschappij is volop ingezet en zal de komende jaren alleen nog maar versnellen. 

Probleem: ons elektriciteitsnet is daar niet op voorzien. Als iedereen 's avonds zijn elektrische auto inplugt, zijn verwarming met warmtepomp opendraait en aan het koken slaat, dreigt ons net te bezwijken onder al die megawatts.

Daar wil en moet Fluvius iets aan doen. Dat bedrijf brengt, eenvoudig gezegd, de elektriciteit tot bij ons en onze bedrijven binnen. Dat net moet grondig worden aangepast. Fluvius heeft daar nu ook een prijskaartje op geplakt: 4 miljard euro, de komende 10 jaar.

Deze zaken moeten volgens Fluvius de komende 10 jaar worden aangepast of versterkt:

  • 40 procent of 30.000 kilometer van het laagspanningsnet (gezinnen en kleine bedrijven)
  • 13 procent of 6.000 kilometer van het middenspanningsnet (grote bedrijven en delen van de industrie)
  • Eén derde van de elektriciteitscabines

Het Fluvius-plan van 4 miljard komt bovenop de eerder al geplande 7 miljard aan investeringen die ook zonder de energietransitie nodig zijn: denk aan nieuwe aansluitingen, vernieuwingen van de netten bij wegwerkzaamheden en het vervangen van verouderde onderdelen.

Voor gas, ook een verantwoordelijkheid van Fluvius, geldt een uitdoofscenario. "Het distributienet voor gas zal, als gevolg van eerdere beleidsbeslissingen, het komende decennium amper tot niet meer uitbreiden. Het is wel belangrijk dat gebruikers van het gasnet steeds op een veilig en betrouwbaar net kunnen blijven rekenen", klinkt het.

Het opmaken van een plan voor de energietransitie is een eerste stap. Dat plan gaat nu naar de VREG, de instantie die de Vlaamse energiemarkt regelt en controleert. De VREG zal na de zomer beslissen of het plan wordt goedgekeurd en de gevraagde middelen worden vrijgemaakt.

Meest gelezen