Radio 2

Oostendse school De Studio brengt plastic vervuiling in natuurreservaat IJzermonde in Nieuwpoort in kaart

Studenten en leerkrachten van de Oostendse school De Studio in Oostende hebben plastic afval verzameld in de IJzermonding in Nieuwpoort. Ze deden dat samen met onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). De kennis over de herkomst van de vervuiling moet de stroom plastic richting de oceanen helpen terugdringen. 

“Vandaag verzamelen we samen met een klas uit Oostende afval in de IJzermonding”, vertelt professor Gert Everaert van het VLIZ. “Dat gebeurt volgens een methode die uit Duitsland is komen overwaaien en voor de eerste keer in ons land wordt uitgevoerd. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen het afval dat zich in de omgeving van het wateroppervlak bevindt en de vervuiling in het water zelf. Een gespecialiseerd team onderzoekt vervolgens de herkomst van het afval."

Het onderzoek is belangrijk om de gepaste maatregelen te nemen om de afvalberg richting de oceanen in te perken. "Dat dit eerste onderzoek uitgevoerd wordt in de IJzermonding is niet toevallig. De IJzer is de enige rivier in ons land met een directe link naar de zee en bovendien speelt het spel van eb en vloed hier maximaal”, legt Everaert uit. “Ik verwacht aan onze kust ook veel plastic afval uit containers van de vele werven die zich er bevinden.”

Klimaatverandering stoppen

“Onze klas werd uitgekozen omdat we een wetenschapsrichting zijn”, laat Jessica Verstraeten weten. Zij is een van de scholieren van De Studio uit Oudenburg. “Door onze metingen willen we de klimaatverandering een halt toewerpen en de gevolgen ervan voor de dierenwereld inperken."

“Het afval wordt eerst verzameld en daarna bekijken we de herkomst ervan”, vult Fran Wullaert uit Oudenburg aan. “Ik ben me volledig bewust van die plastic impact op de wereld. Ik probeer plastic zo veel als mogelijk te weren uit mijn leven. Ik ben tevreden aan dit experiment te mogen deelnemen want ik wil later een wetenschappelijke richting studeren.”   

Meest gelezen