Twee beleggingsfirma's uit Alken maken zich schuldig aan piramidefraude: zeker 120 gedupeerden

Minstens 120 gedupeerden betaalden geld aan twee beleggingsfirma's uit Alken.  Die bedrijven maakten zich schuldig aan piramidefraude. In totaal zagen de gedupeerden meer dan 5,3 miljoen euro verloren gaan.

De twee beleggingsfirma's uit Alken beloofden beleggers hoge interesten. Maar de gelden werden niet belegd maar dienden om de interesten van de eerste beleggers te betalen. De twee firma's konden op die manier 120 mensen overtuigen om geld te beleggen. En in totaal zagen die gedupeerden meer dan 5,3 miljoen euro verloren gaan. 

De federale gerechtelijke politie van Limburg is intussen een onderzoek gestart. De politie kent de identiteit van de beleggers en zal ze contacteren. 

Meest gelezen