jasper@jasperwhite.co.uk

Hoe nijpend is het lerarentekort in jouw gemeente? Zoek hier het aantal vacatures

3.976. Zoveel onderwijsvacatures waren er vorige maand bij de VDAB. Het nieuwe cijfer zegt dan wel niet alles, het blijft een indicatie van het lerarentekort waarover de grootste onderwijskoepels dinsdag nog maar eens aan de alarmbel trokken. Zoek hier hoeveel onderwijsvacatures er afgelopen maand in jouw gemeente waren. 

Met een kritische opinietekst kaartten het Katholiek en Gemeenschapsonderwijs afgelopen dinsdag het effect aan van het lerarentekort op de onderwijskwaliteit. "Op het beleidsniveau ontbreekt alle animo om iets te doen aan dat lerarentekort", schreven ze scherp aan het adres van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). 

Dat lerarentekort blijkt nog maar eens uit de nieuwe vacaturecijfers van de VDAB, die vanmorgen een update kregen. Eind mei stonden er bij de tewerkstellingsdienst 3.976 onderwijsbetrekkingen open. Weer een knikje omhoog in de langetermijnstrend die al jaren bezig is. 

"Met een uitzondering van het jaar 2020 neemt het aantal vacatures in het onderwijs algemeen jaar na jaar toe, zeker sinds 2021", legt Pieterjan Soens uit, onderwijsexpert bij VDAB. "En dat geldt zowel voor het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs."

"Tot enkele jaren terug was dat vooral een grootstedelijk probleem", weet Soens. "Vooral in Gent, Antwerpen en Brussel zagen we veel vacatures. Maar de laatste jaren nemen de tekorten ook toe in andere centrumsteden", zegt hij. Dat blijkt ook uit de kaart hierboven. Toch blijven er regionale verschillen. "Voor kleuterleerkrachten zijn de tekorten in de provincie Limburg bijvoorbeeld kleiner dan in verstedelijkte gebieden." 

Elk vak knelpuntvak

Volgens Soens is er ook een inhoudelijke verbreding van het probleem. "Nederlands, Frans en wiskunde blijven de grootste knelpuntvakken. Dat is al jaren zo", zegt de onderwijsspecialist. "Maar we zien ook daar een verbreding: naar Engels, biologie, chemie, fysica, enzoverder." Dat is in lijn met het standpunt van de scholenkoepels. "Elk vak is een knelpuntvak geworden", schreven zij in hun kritische opinietekst. Daarom vragen ze dat leerkrachten die uit andere sectoren komen, minstens 20 jaar anciëniteit uit hun job kunnen meenemen. 

Cijfers van VDAB zeggen niet alles

De cijfers van VDAB zijn een goeie indicatie voor de krapte in het onderwijs, maar zeggen niet alles. "Het gaat waarschijnlijk om een onderschatting", zegt Soens. "Scholen hebben vaak nog eigen kanalen om de vacatures te publiceren, en die komen niet altijd terecht bij de VDAB." Ook kan er een vertekening zijn doordat een vacature dubbel voorkomt in de database.

Meer dan enkel onderwijs

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich uiteraard niet enkel voelen in het onderwijs. In mei ontving de VDAB in totaal 36.095 vacatures, ruim een kwart meer dan dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee staat dat cijfer al 11 maanden historisch hoog. De voorbije twaalf maanden werden er in totaal 405.924 vacatures gemeld aan VDAB, uitzendopdrachten niet meegerekend. 

"We zien de grootste stijging in de sectoren rond ontspanning, sport en cultuur. Daar is het aantal binnengekomen vacatures gestegen met 121 procent tegenover mei 2021", zegt woordvoerder Adel Mouchalleh van VDAB. "Ook in de horeca- en toerismesector is er een stijging van meer dan 100 procent. Dat heeft uiteraard alles te maken met het wegvallen van de coronamaatregelen." 

Minister van Werk Jo Brouns (CD&V) wil "nieuw werkgelegenheidsakkoord" 

Concreet is het nog niet, maar de nieuwe minister van Werk voor CD&V, Jo Brouns, zegt in een reactie te werken aan een "nieuw werkgelegenheidsakkoord" met werkgevers en vakbonden. Het akkoord moet gaan over activering, opleidingen, werkbaar werk, economische migratie en interregionale arbeidsmobiliteit."We willen in eerste instantie de focus leggen op het beschikbare arbeidsmarktreservoir in Vlaanderen, maar voor bepaalde hoogtechnologische profielen en knelpuntberoepen is arbeidsmigratie zeker een oplossing", zegt de minister. 

Brussel

En wat met Brussel? De cijfers waarvan sprake in dit artikel komen van de VDAB. De VDAB is alleen in Vlaanderen actief. Ook de meest recente cijfers van de Brusselse tegenhanger Actiris dateren van eind mei, maar slaan op het volledige gewest. Er zijn geen recente cijfers op gemeenteniveau.

Eind mei waren er in het hele Brusselse Gewest 686 niet ingevulde onderwijsvacatures. Let wel: het gaat niet alleen om leerkrachten, ook bijvoorbeeld onthaalmedewerkers voor een school vallen in die categorie.

In een eerdere versie van dit artikel stond een kaart waarin we enkel de absolute aantallen van het aantal vacatures per gemeente weergaven. Die kaart werd later verfijnd en geeft nu het aantal vacatures per 10.000 kinderen (-18-jarigen) weer. Zoek je een gemeente op in de zoekbalk, dan krijg je ook nog het absolute aantal vacatures per gemeente te zien. 

Meest gelezen