Radio 2

Beroepsprocedure tegen veebedrijf in Maldegem: "Dagelijkse mestaanvoer schadelijk voor milieu"

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Partners Meetjesland en meer dan 20 buurtbewoners gaan in beroep tegen de uitbreiding van een industriële veehouderij in Maldegem. Het bedrijf kreeg een vergunning van de provincie om uit te breiden van 4.000 naar 10.000 zeugen en biggen.  De initiatiefnemers vinden vooral de dagelijkse aanvoer van mest te schadelijk voor het milieu. 

Het bedrijf  ligt dicht bij het natuurgebied Torrebos-Burkel en op minder dan 200 meter van een Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk). Het bedrijf maakt zich sterk dat de vergunning door de provincie is goedgekeurd op basis van beloofde aanpassingen, zoals biologische luchtwassers om de stikstofuitstoot te verminderen.  De initiatiefnemers van de beroepsprocedure vinden dat niet voldoende en willen vooral dat de dagelijks aanvoer van mest gestopt wordt. 

Het bedrijf heeft ook een mestverwerkingseenheid, maar twee derde van de mest komt niet van het eigen bedrijf, maar wordt van elders per vrachtwagen aangevoerd. Volgens Dirk Develter van Natuurpunt, doet het bedrijf eigenlijk niets onwettig, alles gebeurt legaal. " Maar we willen een signaal geven en vooral de dagelijkse aanvoer van mest zorgt lokaal voor veel hinder en het is schadelijk voor het milieu."

De meststapel ligt te dicht bij natuurgebied en zorgt voor te veel stikstofuitstoot

Dirk Develter, Natuurpunt

Volgens Natuurpunt wordt twee derde van de mest dag en nacht aangevoerd. "Dat is te veel van het goeie. Vooral als je weet dat in Maldegem de stikstofneerslag dubbel zo hoog is als de Vlaamse cijfers. Dan willen we zeker dat Vlaanderen daar eens goed naar kijkt en zoekt naar een oplossing.  Dit is in landschappelijk waardevol landbouwgebied en we vinden dat hier geen industrieel bedrijf thuishoort, maar wel kleinschalige familiebedrijven en willen vooral dat de dagelijkse aanvoer van mest stopt."

Het beroep is ingediend. De initiatiefnemers hopen tegen september te weten wat Vlaanderen heeft beslist. 

Meest gelezen