Wat is het verschil tussen vooraf ingevulde codes op Tax-on-web en het voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Heel wat Belgen krijgen via Tax-on-web een vooraf ingevulde belastingaangifte. Anderen krijgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Die twee lijken misschien hetzelfde, maar zijn dat niet. "De Inspecteur" van Radio 2 vertelt wat het verschil is.

Krijg je een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Dan is de filosofie van de fiscus: "we zijn zo goed als zeker dat we alles weten." Mensen bij wie de financiële situatie al jaren dezelfde is, krijgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Alle bedragen zijn vooraf ingevuld. Jij moet ze enkel controleren. Als alles klopt, hoef je niks te doen: je aangifte wordt automatisch ingediend. 

Volgens consumentenorganisatie Test Aankoop ontvangen 6 op de 10 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. De fiscus vult alle gegevens in en gaat ervan uit dat de gegevens kloppen. De aangifte toont ook al het (voorlopige) bedrag dat je moet betalen of dat je terugkrijgt. Het systeem is bedoeld om de belastingaangifte te vergemakkelijken.

"In meer dan 85 procent van de gevallen klopt het voorstel van vereenvoudigde aangifte", zegt Francis Adyns van de federale overheidsdienst Financiën. "In 15 procent van de gevallen zijn er dus nog wijzigingen nodig. Dat is niet zo raar: het is mogelijk dat de belastingdienst toch niet helemaal op de hoogte is van alle inkomsten en uitgaven die fiscaal meetellen. Sowieso is het als burger jouw  verantwoordelijkheid om te kijken of dat voorstel klopt." 

Zie je vooraf ingevulde codes in Tax-on-web?

Dan is de filosofie van de fiscus: "De gegevens die wij hebben, zijn alvast ingevuld. Maar we weten dat er meer is."

Het elektronische aangifteformulier op Tax-on-web bevat tegenwoordig bijna standaard vooraf ingevulde bedragen. De fiscus weet immers wat je verdient en hoeveel bedrijfsvoorheffing je werkgever inhoudt. Die gegevens staan dus alvast ingevuld op je aangifte. Ook de andere bedragen waar de fiscus weet van heeft, staan vooraf ingevuld. 

Maar de belastingen beseffen tegelijkertijd dat je nog inkomsten en uitgaven hebt die ze nog niet kennen. En die moet je zelf nog aanvullen.

Pas op: je moet de aangifte in Tax-on-web ook officieel indienen. Dat houdt in dat je de aangifte volledig doorloopt en uiteindelijk ook elektronisch doorstuurt.

Wat je ook krijgt, controleer altijd je aangifte

Of je nu vooraf ingevulde codes ziet staan in Tax-on-web of een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, controleer altijd of je aangifte klopt. "Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de burger", zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.  "Als je dat niet doet en je vergeet een bepaalde inkomstenpost, dan ga je als burger in fout." 

De Inspecteur lijst de belangrijkste posten op waarover de FOD Financiën mogelijk geen informatie heeft: 

  • Inkomsten uit een bijberoep.

  • Onderhoudsgeld (alimentatie) dat je betaalt, of dat je krijgt.

  • Het aantal kinderen ten laste, al dan niet in een nieuw samengesteld gezin.

  • Kosten voor kinderopvang. De FOD weet niet hoeveel dagen je kind in de crèche of naschoolse opvang zat en hoeveel je betaald hebt. De FOD kan het belastingvoordeel dus ook niet voor jou invullen. De fiscus heeft intussen wel een meldingsplicht in het leven geroepen. Daardoor zouden alle opvangkosten vanaf aanslagjaar 2023 automatisch ingevuld moeten zijn.

  • Giften: Als jouw rijksregisternummer niet gekoppeld is aan een schenking voor een goed doel, zal het bedrag van je gift ook niet automatisch op je aangifte staan. Grote instellingen slaan je rijksregisternummer op als je daar toestemming voor geeft, kleinere instellingen doen dat vaak niet.

  • Dividenden van coöperatieven: als je aandelen hebt (ook van bijvoorbeeld coöperatieven als Ecopower, Crelan of Cera), dan krijg je elk jaar een dividend uitgekeerd. Op dat winstbedrag wordt een roerende voorheffing ingehouden, maar je kunt die geheel of gedeeltelijk terugvorderen via je belastingaangifte. De fiscus betaalt tot 30 procent roerende voorheffing terug op dividenden ter waarde van maximaal 800 euro. Dat komt neer op een maximale terugvordering van 240 euro.

Pas op: het gaat om een belasting-vermindering. Ligt je inkomen zo laag dat je er geen belastingen op betaalt, dan kun je ook niet genieten van een vermindering.

Meest gelezen